Please enter a search term:

  • Cloud

    Internetové služby, ktoré poskytujú úložisko, výpočtový výkon a softvérové riešenia. Používateľom umožňujú prístup k zdrojom bez vlastného hardvéru alebo infraštruktúry.

Naše cloudové produkty

Rančer

Cloudové riešenia Rancher umožňujú vašej firme rýchlo reagovať na zmeny a efektívne prispôsobovať zdroje meniacim sa požiadavkám.

Objavte Rancher
Webhosting

Pomocou DevOps skrátite vývojové cykly, umožníte nepretržitú integráciu a dodávanie, čím sa produkty a služby dostanú na trh rýchlejšie.

Objavte teraz
Docker

Docker umožňuje efektívnejšie využívanie systémových zdrojov, čím sa zrýchľuje nasadzovanie a škálovanie aplikácií a zároveň sa znižujú prevádzkové náklady.

Objavte aplikáciu Docker
DevOps

Naše webhostingové riešenia sú založené na modernej a výkonnej infraštruktúre navrhnutej tak, aby spĺňala potreby spoločností B2B všetkých veľkostí.

Objavte DevOps
Zálohovanie

Chráňte svoje cenné firemné údaje pred stratou v dôsledku ľudskej chyby, zlyhania systému alebo kybernetického útoku pomocou našich prispôsobených zálohovacích riešení.

Objavte teraz
DNS

Naše riešenia DNS poskytujú rýchly a spoľahlivý prístup k vašim webovým službám a aplikáciám s cieľom optimalizovať používateľský zážitok a kontinuitu podnikania.

Objavte DNA
Doména

Výber správneho názvu domény je rozhodujúci pre úspech vášho podnikania na internete.

Objavte teraz
Certifikát SSL

Certifikáty SSL zabezpečujú bezpečné pripojenie a chránia údaje zákazníkov. To podporuje dôveru a dôveryhodnosť vašej značky a zvyšuje lojalitu zákazníkov.

Objavte teraz
Amazon AWS

Vďaka službe Amazon AWS môžete svoje IT zdroje rýchlo prispôsobiť rastúcim požiadavkám bez toho, aby ste museli investovať do drahého hardvéru. Vaša firma tak zostane pružná a konkurencieschopná.

Objavte teraz
Kubernetes

Kubernetes automatizuje a optimalizuje infraštruktúry, umožňuje rýchlejšie nasadzovanie aplikácií a poskytuje podnikom konkurenčnú výhodu.

Objavte Kubernetes
Google Cloud

Prispôsobte svoje IT zdroje potrebám svojho podniku, aby ste ušetrili náklady a zvýšili výkon.

Objavte teraz
Traefik

Pomocou Traefiku môžete dynamicky prispôsobovať svoju infraštruktúru meniacemu sa pracovnému zaťaženiu, zvyšovať efektivitu a zabezpečovať optimálny výkon aplikácií.

Objavte Traefik
Microsoft Azure

Microsoft Azure sa prispôsobuje rastu vašej firmy, umožňuje rýchle poskytovanie nových zdrojov a podporuje integráciu rôznych aplikácií a služieb.

Objavte teraz
VMWare

So systémom VMWare môžete dynamicky prispôsobovať svoju IT infraštruktúru tak, aby rýchlo reagovala na meniace sa obchodné potreby. Ľahko škálujte zdroje podľa potreby.

Objavte VMWare
Cloudflare

Cloudflare chráni vaše webové aplikácie pred bezpečnostnými hrozbami, ako sú napríklad útoky DDoS, a poskytuje spoľahlivý firewall pre webové aplikácie na komplexnú ochranu.

Objavte spoločnosť Cloudflare
Dell

Cloudové riešenia spoločnosti Dell umožňujú jednoduché prispôsobenie sa rastúcim potrebám vášho podniku a poskytujú flexibilitu pri správe zdrojov a pracovných zaťažení.

Objavte spoločnosť Dell
Synology

Cloudové riešenia spoločnosti Dell umožňujú jednoduché prispôsobenie sa rastúcim potrebám vášho podniku a poskytujú flexibilitu pri správe zdrojov a pracovných zaťažení.

Objavte spoločnosť Synology
Gitea

Bezplatné softvérové riešenie vyvinuté v jazyku Go (služba Git), ktoré poskytuje hostovanú platformu na vývoj softvéru.

Objavte spoločnosť Gitea

Oblasti použitia cloudových riešení

  • Ukladanie a zálohovanie údajov

Na ukladanie údajov sa často používajú cloudové riešenia. Ponúkajú škálovateľný spôsob ukladania údajov online, ku ktorému možno pristupovať odkiaľkoľvek. Sú užitočné aj na zálohovanie údajov a obnovu po havárii, pretože umožňujú pravidelné zálohovanie a ukladanie údajov mimo lokality.

  • Infraštruktúra ako služba (IaaS)

Cloudové riešenia umožňujú spoločnostiam prenajať si IT infraštruktúru, ako sú servery, sieť a úložisko, ako službu. Vďaka tejto flexibilite sa ušetrí úsilie a náklady na nákup a údržbu vlastného hardvéru.

  • Softvér ako služba (SaaS)

Platformy cloud computingu umožňujú podnikom prístup k softvérovým aplikáciám cez internet. Namiesto inštalácie softvéru na jednotlivé počítače môžu spoločnosti využívať modely SaaS na prístup k aplikáciám umiestneným na cloudových serveroch. Príkladmi sú Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce atď.

  • Analýza veľkých dát

Cloudové technológie umožňujú spracovanie a analýzu veľkého množstva údajov. Platformy na spracovanie veľkých objemov údajov prevádzkované v cloude môžu zhromažďovať, ukladať a analyzovať veľké objemy údajov s cieľom získať cenné poznatky. Takáto analýza sa dá využiť v mnohých oblastiach, napríklad v marketingu, vývoji produktov, výskume a vývoji a mnohých ďalších