Please enter a search term:

  • ERP

    Objavte potenciál softvéru ERP s mprofi AG. Zjednodušte, optimalizujte a digitalizujte svoje obchodné procesy.

    Týmto spôsobom:

Produkty pre plánovanie podnikových zdrojov - ERP

Výber správneho systému ERP je zložitý proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť rôznych riešení dostupných na trhu. Z tohto dôvodu spoločnosť mprofi AG vytvorila stránku s komplexným prehľadom nami používaných produktov ERP. Táto stránka slúži ako centrálny zdroj informácií pre spoločnosti, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou svojich obchodných procesov.

Naším cieľom je porozumieť obchodným výzvam našich zákazníkov a vyvíjať riešenia na mieru, ktoré vytvárajú skutočnú pridanú hodnotu. Sme presvedčení, že úspech spoločnosti závisí od efektívnosti jej obchodných procesov a kvality jej IT infraštruktúry. Preto sa zameriavame na poskytovanie riešení ERP, ktoré sú prispôsobené špecifickým potrebám a požiadavkám našich zákazníkov.

SAP

Riešenia SAP Cloud ERP sa prispôsobujú vášmu rastu, umožňujú rýchle prispôsobenie sa zmenám na trhu a znižujú investície do hardvéru a infraštruktúry

Objavte SAP
Abacus

Cloudové riešenia Abacus zefektívňujú vaše obchodné procesy a znižujú počet manuálnych úloh, čím šetria váš čas a zdroje a zvyšujú produktivitu

Objavte Abacus
Oracle Netsuite

Získajte bezproblémovú integráciu systému Netsuite ERP s vaším existujúcim systémom.

Objavte Netsuite

Riešenia ERP, ktoré ponúka spoločnosť mprofi AG, poskytujú vysokú mieru flexibility a prispôsobivosti. Chápeme, že každá spoločnosť je jedinečná, a preto potrebuje individuálne riešenie, ktoré spĺňa jej špecifické požiadavky. Naše systémy ERP sú modulárne a dajú sa prispôsobiť príslušným obchodným procesom.

Jednou z hlavných výhod systémov ERP je integrácia rôznych oblastí podnikania. Táto integrácia umožňuje spoločnostiam efektívnejšie využívať svoje zdroje prostredníctvom zdieľania informácií v reálnom čase medzi rôznymi oddeleniami. Tým sa predchádza duplicite práce a zvyšuje sa produktivita.

Naše systémy ERP podporujú širokú škálu obchodných procesov vrátane finančného riadenia, riadenia dodávateľského reťazca, riadenia vzťahov so zákazníkmi, ľudských zdrojov a ďalších. Ponúkajú aj funkcie, ako sú napríklad reportovanie a analytika, ktoré manažérom umožňujú prijímať rozhodnutia založené na údajoch a neustále zlepšovať výkonnosť podniku.

Okrem toho poskytujeme komplexnú podporu počas celého procesu implementácie aj po ňom. Náš tím skúsených konzultantov a technikov je k dispozícii našim klientom, aby zabezpečil hladký priebeh implementácie ERP a efektívne využívanie systému.

Chápeme, že implementácia nového systému ERP je pre každú firmu veľkým krokom. Preto kladieme veľký dôraz na úzku spoluprácu s našimi zákazníkmi, aby sme zabezpečili, že systém bude spĺňať ich potreby a bude mať pozitívny vplyv na ich podnikanie.

Naše produkty ERP sú navrhnuté tak, aby pomohli spoločnostiam zefektívniť ich prevádzkové procesy a zvýšiť efektivitu. Ponúkajú tiež možnosť automatizovať podnikové procesy a obmedziť manuálne úlohy, čo môže viesť k výrazným úsporám nákladov.

Vo svete, kde sú údaje čoraz dôležitejšie, ponúkajú naše systémy ERP aj spoľahlivé funkcie zabezpečenia údajov a ochrany osobných údajov. Zabezpečujú bezpečné ukladanie a spracovanie údajov našich zákazníkov a ich súlad s platnými zákonmi o ochrane údajov.

V súhrne mprofi AG ponúka komplexný rad riešení ERP zameraných na optimalizáciu obchodných činností našich zákazníkov a zvýšenie ich konkurencieschopnosti. Náš tím skúsených konzultantov a technikov je pripravený podporiť vás v každom kroku procesu digitálnej transformácie. S mprofi AG na vašej strane si môžete byť istí, že naplno využijete výhody digitalizácie a nastavíte svoje podnikanie na úspech.

Oblasti použitia produktov ERP

  • Finančné riadenie

Systémy ERP môžu spracúvať a poskytovať finančné údaje v reálnom čase na riadenie peňažných tokov, účtov a majetku spoločnosti. Umožňujú automatizované a presné vykazovanie, ktoré zlepšuje dodržiavanie predpisov a rozhodovanie.

  • riadenie dodávateľského reťazca

Systémy ERP môžu zlepšiť prehľad o zásobách, zásielkach a objednávkach. Môžu tiež pomôcť predpovedať dopyt a optimalizovať riadenie dodávateľského reťazca, čo vedie k úspore nákladov a efektívnejšej prevádzke.

  • Riadenie ľudských zdrojov (HR)

Tieto systémy pomáhajú spravovať údaje o ľudských zdrojoch, mzdy, zamestnanecké výhody a nábor zamestnancov. Môžu tiež pomôcť optimalizovať stratégiu ľudských zdrojov a zabezpečiť súlad s pracovnoprávnymi predpismi.

  • Plánovanie a riadenie výroby

Systémy ERP môžu riadiť a synchronizovať výrobné procesy vytváraním prognóz dopytu, riadením výrobných plánov a monitorovaním efektívnosti výroby. Môžu pomôcť znížiť výrobné náklady a zlepšiť kvalitu výrobkov.

Každá z týchto oblastí môže mať veľký úžitok z integrácie a automatizácie, ktoré ponúkajú systémy ERP. Je dôležité poznamenať, že úspech systému ERP do veľkej miery závisí od starostlivého plánovania a implementácie.