Please enter a search term:

Riešenia a služby VMWare

Digitálna transformácia v posledných rokoch nabrala na obrátkach a stala sa rozhodujúcim faktorom úspechu spoločností. B2B spoločnosti čelia výzve optimalizovať svoje procesy a infraštruktúry, aby si v tomto digitálnom veku udržali konkurencieschopnosť. mprofi AG je popredná poradenská a servisná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na podporu spoločností pri ich digitálnej transformácii a ponúka im cloudové riešenia a služby na mieru. Jednou z našich kľúčových kompetencií je implementácia VMWare, jedného z popredných poskytovateľov cloudovej infraštruktúry a jej správy.

Nižšie uvádzame prehľad nášho softvéru a služieb VMWare, ako aj riešení špeciálne prispôsobených potrebám spoločností B2B.


 • Plánovanie a návrh infraštruktúry VMWare : Efektívny a bezpečný návrh VMWare je kľúčový pre úspešnú implementáciu cloudovej stratégie. Naši skúsení architekti VMWare vám pomôžu analyzovať vašu existujúcu IT infraštruktúru a navrhnúť infraštruktúru VMWare na mieru, ktorá bude prispôsobená vašim individuálnym požiadavkám.
 • Implementácia a integrácia VMWare: Naši odborníci na VMWare vás podporia pri implementácii infraštruktúry VMWare vrátane inštalácie a konfigurácie VMWare vSphere, vCenter, ESXi a ďalších komponentov VMWare. Okrem toho zabezpečíme bezproblémovú integráciu VMWare do vášho existujúceho prostredia IT a postaráme sa o to, aby všetky systémy a aplikácie optimálne spolupracovali.
 • Optimalizácia a ladenie výkonu VMWare : Aby ste infraštruktúru VMWare využili čo najlepšie, je potrebná neustála optimalizácia a monitorovanie výkonu. Naši odborníci na VMWare analyzujú vaše systémy, identifikujú potenciálne úzke miesta a slabé miesta a optimalizujú vaše prostredie VMWare s cieľom zvýšiť výkon a efektivitu.
 • Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov VMWare : Bezpečnosť a ochrana údajov sú pre úspech vášho podnikania kľúčové. Naši odborníci na bezpečnosť VMWare zabezpečia, aby vaša infraštruktúra VMWare spĺňala najvyššie bezpečnostné štandardy a bola v súlade so všetkými regulačnými požiadavkami. Ponúkame komplexné bezpečnostné riešenia vrátane konfigurácie brány firewall, detekcie a prevencie narušenia, ako aj pravidelných bezpečnostných kontrol a auditov.

 • Spravované služby VMWare: V rámci našich služieb VMWare Managed Services preberáme zodpovednosť za prevádzku, údržbu a priebežnú optimalizáciu vašej infraštruktúry VMWare. Ponúkame širokú škálu služieb vrátane:
  • Proaktívne monitorovanie a správa incidentov: nepretržite monitorujeme vaše prostredie VMWare, identifikujeme potenciálne problémy a odstraňujeme ich skôr, ako vedú k výpadkom alebo zníženiu výkonu.
  • Správa záplat a aktualizácií: Zabezpečíme, aby bol váš softvér VMWare vždy aktuálny, a zaistíme inštaláciu bezpečnostných záplat a aktualizácií, ktoré ochránia vaše prostredie pred hrozbami.
  • Zálohovanie a obnovenie po havárii: Implementujeme spoľahlivé stratégie zálohovania a plány obnovenia po havárii na ochranu vašich kritických podnikových údajov a aplikácií a na zabezpečenie rýchleho obnovenia v prípade havárie.
 • Migrácia do cloudu VMWare : Naši odborníci na VMWare vás podporia pri plánovaní a realizácii úspešnej migrácie do cloudu. Pomôžeme vám vytvoriť optimálnu cloudovú stratégiu pre vašu firmu a vykonáme komplexnú analýzu vašej existujúcej IT infraštruktúry s cieľom identifikovať potenciálne riziká a problémy. Potom vypracujeme podrobný plán migrácie, ktorý zabezpečí hladký prechod na cloud.
 • Školeniaa vzdelávanie v oblasti VMWare: Úspech implementácie VMWare závisí najmä od kompetencií vašich zamestnancov. Ponúkame na mieru šité školenia a vzdelávanie VMWare, aby ste svoj tím oboznámili s rýchlosťou a zabezpečili, že bude môcť softvér VMWare efektívne používať. Naše školenia zahŕňajú teoretické aj praktické aspekty a poskytujú ich skúsení školitelia VMWare.
 • Konzultácie a strategické poradenstvo v oblasti VMWare : Naše konzultačné služby v oblasti VMWare zahŕňajú strategické poradenstvo a podporu pri vývoji vašej cloudovej stratégie, výbere optimálnych riešení VMWare a identifikácii potenciálnych zlepšení. Pomôžeme vám dosiahnuť vaše obchodné ciele tým, že vám ukážeme, ako najlepšie využiť technológiu VMWare na optimalizáciu vašej IT infraštruktúry a zvýšenie prevádzkovej efektívnosti.

mprofi AG je váš kompetentný partner pre riešenia a služby VMWare. Podporujeme B2B spoločnosti v ich digitálnej transformácii a ponúkame softvér, služby a riešenia VMWare na mieru podľa špecifických potrieb vašej spoločnosti.

Vďaka našim odborným znalostiam a skúsenostiam s implementáciou VMWare vám pomôžeme optimalizovať vašu IT infraštruktúru, zvýšiť prevádzkovú efektívnosť a zabezpečiť vašu konkurencieschopnosť v digitálnom veku.