Please enter a search term:

Odborníci na riešenia zálohovania a zabezpečenia údajov

V čoraz viac digitalizovanom svete je bezpečnosť údajov pre každú spoločnosť kľúčová. mprofi AG je renomovaná poradenská a servisná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na podporu B2B spoločností pri ich digitálnej transformácii. Naším poslaním je ponúkať zákazníkom najlepšie riešenia a služby v oblasti zálohovania a ochrany údajov. Touto vstupnou stránkou by sme vám chceli ponúknuť prvý prehľad našich kompetencií a služieb v oblasti "zálohovania" a ochrany údajov.

Prečo je pre vašu spoločnosť dôležité zálohovanie?

Údaje sú základom každého moderného podniku. Sú základom pre rozhodovanie, komunikáciu a obchodné procesy. Strata údajov môže mať pre spoločnosť zničujúce následky, ako je strata produktivity, strata dôvery u zákazníkov a partnerov a právne dôsledky. Účinný systém zálohovania je nevyhnutný na ochranu cenných údajov pred náhodným vymazaním, zlyhaním systému, ľudskou chybou a kybernetickými útokmi.


mprofi AG ponúka široké portfólio zálohovacích riešení a služieb prispôsobených špecifickým potrebám spoločností B2B. Naše riešenia zahŕňajú:

  • Lokálne zálohovanie: Pomôžeme vám nastaviť a spravovať lokálne zálohy uložené na vašich vlastných serveroch alebo externých pamäťových médiách. Miestne zálohy sú základným ochranným opatrením a umožňujú rýchly prístup k zálohovaným údajom v prípade ich straty.
  • Cloudovézálohovanie: Naše riešenia cloudového zálohovania vám poskytujú bezpečné a škálovateľné externé úložisko pre vaše údaje. Spolupracujeme s poprednými poskytovateľmi cloudových služieb, aby sme vám poskytli najlepšie možné zabezpečenie a dostupnosť. Vďaka cloudovým zálohám máte prístup k zálohovaným údajom odkiaľkoľvek a kedykoľvek a môžete využívať výhody zjednodušenej správy a automatizovaných procesov zálohovania.
  • Hybridnézálohovanie: Pre spoločnosti, ktoré chcú využívať lokálne aj cloudové riešenia zálohovania, ponúkame hybridné zálohovacie systémy. Táto kombinácia umožňuje optimálne využiť výhody oboch riešení a zabezpečiť vysokú mieru flexibility a bezpečnosti.
  • Obnova po havárii: V prípade veľkej straty údajov alebo zlyhania systému je nevyhnutný komplexný plán obnovy po havárii. Podporujeme vás pri vývoji a implementácii stratégií obnovy po havárii, ktoré sú prispôsobené vašim individuálnym požiadavkám a obchodným cieľom.
  • Poradenstvo a plánovanie: Naši odborníci vám poradia pri výbere optimálneho riešenia zálohovania pre vašu firmu a vytvoria plán zálohovania na mieru, ktorý zohľadní vaše špecifické požiadavky a ciele.
  • Správaa monitorovaniezálohovania: Ponúkame komplexné služby správy a monitorovania zálohovania, ktoré zabezpečia, že vaše zálohy budú vždy aktuálne a funkčné. Naši odborníci neustále monitorujú výkon a bezpečnosť vašich zálohovacích systémov a vykonávajú pravidelné testy, aby zabezpečili integritu a dostupnosť vašich zálohovaných údajov.

  • Skúsenosti: mprofi AG má dlhoročné skúsenosti v oblasti zálohovania a ochrany údajov. Úspešne sme už podporili mnohé B2B spoločnosti pri implementácii a optimalizácii ich zálohovacích riešení.
  • Odborné znalosti: Náš tím skúsených IT expertov a konzultantov má hlboké znalosti v oblasti zálohovania, ochrany údajov a obnovy po havárii. Úzko s vami spolupracujú pri hľadaní a implementácii najlepšieho riešenia pre vašu firmu.
  • Riešenia na mieru: Chápeme, že každá firma má iné požiadavky a ciele. Preto ponúkame zálohovacie riešenia na mieru, ktoré sú prispôsobené vašim špecifickým potrebám.
  • Zameranie na zákazníka: V spoločnosti mprofi AG je zákazník stredobodom všetkého, čo robíme. Naším cieľom je poskytovať vám čo najlepšie služby a úzko s vami spolupracovať, aby sme zabezpečili úspešnú implementáciu a správu vášho zálohovacieho riešenia.

mprofi AG je váš spoľahlivý partner pri zálohovaní cenných firemných údajov. Naše komplexné riešenia a služby zálohovania vám ponúkajú bezpečnosť, ktorú potrebujete na úspešné a bezpečné vedenie vašej spoločnosti do digitálnej budúcnosti.