Please enter a search term:

  • Lokalizácia

    Čo v skutočnosti znamená lokalizácia webových stránok? rôzne kultúry, zákony, výrazy, meny, merné jednotky, obrázky, videá, formuláre atď. Všetky tieto faktory je potrebné zohľadniť pri tvorbe medzinárodnej webovej lokality!

    Lokalizačné služby

Čo je lokalizácia webových stránok?

Jemný rozdiel.

Profesionálni poskytovatelia prekladateľských služieb vedia: Lokalizovaná webová stránka je tým dôležitejšia, čím je vaša firma medzinárodnejšia. Znie to paradoxne, ale dáva to zmysel. Lokalizácia totiž znamená viac než len presný preklad textov. Jazyk a obsah musia byť prispôsobené aj obchodným, kultúrnym a právnym normám cieľovej krajiny. Výsledok: zákazníci sa cítia byť pochopení - a zostávajú pri slove. To je dôležité najmä pri marketingu, ale aj pri zmluvách.

Prečo by mali spoločnosti lokalizovať svoje webové stránky?

  • Aby sa posolstvo dostalo do povedomia. Musí byť jasné a jednoznačné.
  • Základom úspešnej komunikácie je vhodný výber slov a správna gramatika. Jazyk však ožíva len prostredníctvom narážok, idiómov a slovných spojení. A najmä v marketingu sa takto dajú odovzdať silné posolstvá.

Príklad lokalizácie webovej lokality:

Nemecká webová stránka ponúka syrové výrobky. Sprievodný text hovorí o raňajkách. Pre Nemca je to úplne samozrejmé. Problém je v tom, že Britovi sa pri slove "raňajky" môžu vybaviť vajíčka a šunka. Japonec si slovo "asagohan" spojí s ryžou a polievkou miso. Ak sa slovo "raňajky" preloží doslovne, stratí sa dôležité posolstvo. Platí to pre anglickú aj japonskú verziu webovej stránky.


Riešenie:

Je potrebné nielen preložiť text, ale ho aj prepísať. Zohľadniť miestne zvyklosti. Aby sa vaše posolstvo dostalo k zákazníkom. A kto rozumie tomuto kontextu lepšie ako rodený hovorca? Rodený hovorca, ktorý žije a pracuje na mieste. Tak ako naši špecializovaní prekladatelia.

Referencie pre kompetenciu Lokalizácia

Zavedenie lokalizácií hawa.com

Viacjazyčnosť