Please enter a search term:

  • Metodiky

    Ako váš strategický partner vám ponúkame riešenia na mieru, aby bola vaša spoločnosť pripravená na budúcnosť. Ponorte sa do našich metodík, pracovných postupov a organizačných foriem.

    Pre prehľad kliknite sem!

Metodiky riadenia projektov a pracovné metódy

Naše hlboké znalosti digitálneho prostredia nám umožňujú uľahčiť prechod našich klientov do digitálnej éry. Vytvorili sme nielen komplexnú ponuku služieb a produktov, ale aj pôsobivú stránku s prehľadom metodík, pracovných postupov riadenia projektov a organizačných foriem podniku, ktoré používame.

Táto prehľadová stránka je oknom do toho, ako mprofi AG pracuje a ako zvládame komplexnosť digitálnej transformácie. Ponúka pohľad na naše osvedčené metodiky, spôsoby práce a organizačné formy, ktoré pomáhajú našim klientom efektívne a účinne dosahovať ich ciele. Takto spolu s vami úspešne realizujeme náročné IT projekty.

Kanban

Vizualizáciou pracovných procesov pomocou systému Kanban môžu spoločnosti včas identifikovať a odstrániť úzke miesta, čo vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti.

Ďalšie informácie na
Scrum

So Scrumom jednoznačne získate transparentnosť vo svojich projektoch. Umožňuje priebežné monitorovanie a rýchle prispôsobovanie sa zmenám.

Ďalšie informácie na
Agile

Agilné metódy umožňujú flexibilné navrhovanie a optimalizáciu procesov, čo vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti a úspore času.

Ďalšie informácie na
Lean Six Sigma

Odstránením plytvania a optimalizáciou procesov Lean Six Sigma maximalizuje efektivitu vášho podniku.

Ďalšie informácie na
Fáza vývoja

Krokový vývoj poskytuje jasný, postupný plán digitálnej transformácie, ktorý umožňuje zjednodušenie a kontrolu zložitých procesov.

Ďalšie informácie na
Lean Change Management
Štíhly manažment zmien

Prostredníctvom štíhleho riadenia zmien minimalizujete plytvanie a optimalizujete pracovné procesy, čo vedie k výraznému zvýšeniu efektívnosti.

Ďalšie informácie na
Otvorený zdrojový kód

Otvorený zdrojový kód znižuje náklady a čas potrebný na vývoj tým, že umožňuje prispôsobenie a opätovné použitie osvedčených riešení.

Ďalšie informácie na
DAO

Automatizáciou a decentralizáciou rozhodovania sa optimálne využívajú zdroje, čím sa zvyšuje produktivita.

Ďalšie informácie na
Sociokracia

Vďaka rozhodovacím procesom založeným na konsenze sa zohľadňujú všetky názory, čo vedie k dobre informovaným a účinne realizovaným rozhodnutiam.

Ďalšie informácie na
Analýza trendu míľnikov

Analýza trendov míľnikov umožňuje včasnú identifikáciu oneskorení a potenciálnych rizík, čo umožňuje proaktívne nápravné opatrenia.

Ďalšie informácie na
Vodopád

Vodopádová metodika umožňuje štruktúrované a lineárne plánovanie projektu, pričom každá fáza je jasne definovaná a prispieva k efektívnemu prideľovaniu zdrojov.

Ďalšie informácie na
Návrh hodnoty

"Hodnotová ponuka" je viac než len opis vašich produktov alebo služieb. Je to prísľub zákazníkom, ktorý jasne ukazuje jedinečnú hodnotu, ktorú získajú, ak s vami budú spolupracovať.

Ďalšie informácie na
Riadenie požiadaviek

Riadenie požiadaviek je neoddeliteľnou súčasťou vývoja systémov a softvéru, ktorá sa zameriava na identifikáciu, dokumentáciu a monitorovanie požiadaviek. Je základom úspešných projektov, pretože zabezpečuje, aby všetky strany jasne chápali ciele a požiadavky.

Ďalšie informácie na
Dizajnové myslenie

Riadenie požiadaviek je neoddeliteľnou súčasťou vývoja systémov a softvéru, ktorá sa zameriava na identifikáciu, dokumentáciu a monitorovanie požiadaviek. Je základom úspešných projektov, pretože zabezpečuje, aby všetky strany jasne chápali ciele a požiadavky.

Ďalšie informácie na

mprofi AG využíva rôzne metodiky na plné využitie potenciálu digitálnej transformácie. Patrí medzi ne analýza založená na údajoch, agilné a štíhle metodiky, Design Thinking a mnohé ďalšie. Tieto metodiky nám umožňujú riešiť špecifické potreby každého klienta a vyvíjať efektívne riešenia, ktoré vedú k udržateľnému rastu.

Naše pracovné metódy riadenia projektov sa vyznačujú vysokou mierou prispôsobivosti a flexibility. Spoliehame sa na agilné metódy, aby sme zabezpečili, že naše projekty budú realizované efektívne a účinne. Vďaka implementácii metód Scrum a Kanban dokážeme rýchlo spustiť projekty, sledovať ich priebeh v reálnom čase a podľa potreby ich upravovať.

Organizačné formy v spoločnosti mprofi AG sú zamerané na spoluprácu a inovácie. Naša spoločnosť je organizovaná plochým spôsobom, ktorý podporuje otvorenú komunikáciu a rýchle rozhodovanie. Kladieme veľký dôraz na tímovú prácu a podporujeme firemnú kultúru, ktorá podporuje inovácie a neustále vzdelávanie.

Chápeme, že každá digitálna transformácia je jedinečná a prináša svoj vlastný súbor výziev a príležitostí. Preto sa snažíme prispôsobiť naše služby a produkty špecifickým potrebám každého klienta. Naša komplexná ponuka digitálnych riešení zahŕňa cloudové služby, dátovú analytiku, umelú inteligenciu, strojové učenie a ďalšie. Tieto technológie nám umožňujú vyvíjať riešenia na mieru, ktoré našim klientom pomáhajú optimalizovať ich obchodné procesy, zvyšovať ich efektívnosť a identifikovať nové príležitosti na rast.

Naším poslaním v spoločnosti mprofi AG je uľahčiť našim zákazníkom prechod do digitálneho sveta. Veríme, že digitálna transformácia nie je len technologickou výzvou, ale aj príležitosťou na prehodnotenie obchodných modelov, prepracovanie procesov a podporu kultúry inovácií. Naším cieľom je pomôcť našim klientom využívať výhody digitálnej transformácie a získať konkurenčnú výhodu v neustále sa meniacom svete podnikania.

Pozývame vás na našu prehľadovú stránku, kde sa dozviete viac o našich metodikách, spôsoboch práce a organizačných štruktúrach. Nájdete tu podrobné informácie o tom, ako pracujeme, aké nástroje a technológie používame a ako podporujeme našich klientov v ich digitálnej transformácii. Sme presvedčení, že naše služby a produkty vám pomôžu úspešne sa orientovať v digitálnom prostredí a pripraviť vašu spoločnosť na budúcnosť.

Digitálna transformácia je cesta a mprofi AG je pripravená sprevádzať vás na tejto ceste. Či už ste na začiatku svojej digitálnej cesty, alebo ste už pokročili, máme odborné znalosti a zdroje, ktoré vás podporia na každom kroku. Kontaktujte nás ešte dnes a poďme spoločne vytvoriť úspešnú digitálnu budúcnosť.