Please enter a search term:

 • Webové služby Amazon - AWS

  Urýchlite svoju digitálnu transformáciu pomocou našich riešení Amazon AWS Cloud na mieru pre B2B spoločnosti.

  Týmto spôsobom:

Odborníci na cloudové riešenia Amazon AWS Web Service

V dnešnom digitálnom svete sú cloudové technológie kľúčové pre úspech podnikov. Používanie cloudových riešení umožňuje zefektívniť a zabezpečiť obchodné procesy. Spoločnosť mprofi AG ako popredná digitálna agentúra podporuje B2B spoločnosti v ich digitálnej transformácii a ponúka komplexné portfólio produktov a služieb na zjednodušenie tohto procesu. Jednou z našich kľúčových kompetencií je oblasť cloudových riešení Amazon AWS. Na tejto úvodnej stránke by sme vám chceli poskytnúť prehľad našich služieb Amazon AWS, aby ste videli, ako môžeme podporiť vašu spoločnosť na ceste k digitálnej transformácii.


 • Strategické poradenstvo

Chápeme, že implementácia cloudovej stratégie si vyžaduje nielen technické znalosti, ale aj rozumnú obchodnú stratégiu, ktorá zodpovedá špecifickým potrebám vašej organizácie. Naši odborníci s vami úzko spolupracujú na vytvorení cloudovej stratégie šitej na mieru na základe vašich cieľov a rozpočtu. Pomôžeme vám identifikovať správne služby AWS pre vaše potreby a podporíme vás pri rozhodovaní o architektúre a návrhu.

 • Migrácia a integrácia

Migrácia existujúcich aplikácií a údajov do cloudu AWS môže byť zložitá a časovo náročná úloha. Naši skúsení špecialisti na AWS vás podporia pri plánovaní, realizácii a optimalizácii procesu migrácie, aby sme zabezpečili hladký prenos vašich systémov do cloudu AWS. Pomôžeme vám vybrať správne nástroje a technológie na uľahčenie integrácie vašej existujúcej IT infraštruktúry do cloudu AWS.

 • Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Bezpečnosť vašich údajov a aplikácií je našou najvyššou prioritou. Pomáhame vám dodržiavať bezpečnostné predpisy a priemyselné normy tým, že konfigurujeme vašu infraštruktúru AWS podľa osvedčených postupov a vykonávame pravidelné bezpečnostné audity. Naši odborníci vám pomôžu zaviesť správne bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov a zabezpečiť súlad so zákonmi a zásadami ochrany údajov.

 • Spravované služby

Aby sme vám pomohli spravovať vašu infraštruktúru AWS, ponúkame spravované služby prispôsobené vašim individuálnym potrebám. Naši odborníci s certifikátom AWS sa postarajú o monitorovanie, údržbu a optimalizáciu vašich cloudových zdrojov, aby ste sa mohli sústrediť na svoje hlavné činnosti. Poskytujeme proaktívnu podporu a sme vždy k dispozícii, aby sme reagovali na vaše potreby a zabezpečili hladký a efektívny chod vašej cloudovej infraštruktúry.

 • Školenia a podpora

Náš tím špecialistov na AWS poskytuje školenia a podporu, aby ste vy a vaši zamestnanci získali z cloudových riešení AWS maximum. Ponúkame školiace programy a semináre na mieru prispôsobené potrebám vašej firmy, ktoré vám pomôžu vyškoliť vašich zamestnancov v používaní technológií AWS a neustále rozvíjať ich zručnosti. Náš tím podpory je vždy k dispozícii na zodpovedanie otázok a riešenie technických problémov.


 • Služby infraštruktúry

Pomôžeme vám nastaviť a spravovať služby infraštruktúry AWS, ako sú Amazon EC2, Amazon S3, Amazon RDS a Amazon VPC. Naši odborníci vám pomôžu navrhnúť optimálnu architektúru pre vaše aplikácie, efektívne škálovať pracovné zaťaženie a optimalizovať náklady na prevádzku cloudovej infraštruktúry.

 • Služby vývoja a nasadenia

Naši špecialisti na AWS vám pomôžu nasadiť moderné aplikácie založené na mikroslužbách a architektúrach bez serverov. Pomôžeme vám využívať služby AWS, ako sú AWS Lambda, Amazon API Gateway a AWS App Runner, na rýchle a efektívne nasadenie a správu vašich aplikácií.

 • Databázové a úložné riešenia

Správne riešenie databázy a úložiska je rozhodujúce pre výkon a škálovateľnosť vašich aplikácií. Pomôžeme vám vybrať a implementovať správne databázové a úložné služby AWS, ako sú Amazon DynamoDB, Amazon Aurora a Amazon S3, aby ste mohli efektívne a bezpečne spravovať svoje údaje.

 • Analýza a veľké objemy údajov

Využite výhody analytických služieb AWS a služieb Big Data, ako sú Amazon Redshift, Amazon Kinesis a Amazon EMR, aby ste získali cenné poznatky z vašich údajov. Naši odborníci vám pomôžu implementovať a optimalizovať tieto služby s cieľom maximalizovať výkonnosť vašich dátových analýz a prijímať lepšie obchodné rozhodnutia.

 • Umelá inteligencia a strojové učenie

AWS ponúka výkonné služby umelej inteligencie a ML, ktoré môžu vašej firme pomôcť automatizovať procesy, zlepšiť zákaznícku skúsenosť a objaviť nové obchodné príležitosti. Naši odborníci vám pomôžu využiť služby AWS, ako sú Amazon SageMaker, Amazon Rekognition a Amazon Lex, na vytvorenie vlastných riešení AI a ML pre váš podnik.

mprofi AG je vaším kompetentným partnerom pri zavádzaní a používaní riešení Amazon AWS Cloud. Vďaka našim komplexným odborným znalostiam podporujeme B2B spoločnosti pri ich digitálnej transformácii a pomáhame vám naplno využiť potenciál AWS Cloud. Prostredníctvom našich služieb na mieru zabezpečíme, aby bola vaša cloudová infraštruktúra optimálne prispôsobená vašim obchodným požiadavkám a ponúkala vám najlepší možný výkon, bezpečnosť a škálovateľnosť.