Please enter a search term:

 • Certifikát SSL

  Certifikáty SSL od spoločnosti mprofi AG: Chráňte svoju spoločnosť B2B a posilnite dôveru zákazníkov v digitálnom svete.

  Podrobné informácie nájdete tu:

Certifikáty SSL: bezpečnosť a dôvera pre podniky

V dnešnom digitálnom svete sú bezpečnosť a dôvernosť údajov kľúčové pre úspech spoločností B2B. mprofi AG je renomovaná poradenská a servisná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na podporu B2B spoločností pri ich digitálnej transformácii. Ponúkame naše odborné znalosti, služby a produkty na optimalizáciu vašej digitálnej prítomnosti a zabezpečenie vašich údajov. V tejto súvislosti sú certifikáty SSL nevyhnutnou súčasťou našich riešení, ktoré poskytujú bezpečnosť a dôveru vašim zákazníkom.

Čo sú certifikáty SSL?

Certifikáty SSL (Secure Socket Layer) sú digitálne certifikáty, ktoré potvrdzujú pravosť webovej lokality a vytvárajú šifrované spojenie medzi webovým serverom a prehliadačom používateľa. Sú veľmi dôležité na ochranu citlivých údajov, ako sú informácie o kreditných kartách, heslá a osobné informácie vymieňané medzi dvoma stranami. Certifikáty SSL sú dôležité najmä pre spoločnosti B2B, pretože zabezpečujú obchodné transakcie, dôvernú komunikáciu a ochranu informácií o zákazníkoch.


Význam certifikátov SSL pre spoločnosti B2B nemožno preceňovať. Poskytujú nielen bezpečnosť a ochranu údajov, ale aj mnoho ďalších výhod:

 • Budovanie dôvery: Certifikáty SSL signalizujú zákazníkom, že vám záleží na ich bezpečnosti a ochrane ich údajov. To podporuje dôveru a dôveryhodnosť vašej značky.
 • Výhody pre SEO: Google a iné vyhľadávače uprednostňujú vo výsledkoch vyhľadávania webové stránky s certifikátmi SSL. To zlepšuje viditeľnosť vašej firmy a zvyšuje pravdepodobnosť, že potenciálni zákazníci narazia na vašu webovú lokalitu.
 • Súlad s GDPR: Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) vyžaduje, aby spoločnosti prijali vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov. Certifikáty SSL vám pomôžu splniť tieto požiadavky.
 • Zníženie počtu prípadov narušenia bezpečnosti: Certifikáty SSL chránia vaše webové stránky pred útokmi typu man-in-the-middle a inými kybernetickými hrozbami, ktoré môžu poškodiť povesť vašej spoločnosti a vzťahy so zákazníkmi.

mprofi AG ponúka širokú škálu riešení certifikátov SSL, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky spoločností B2B. Patria medzi ne:

 • Overenie domény (DV): Tieto certifikáty SSL poskytujú základné šifrovanie a overenie domény. Ich vydanie je rýchle a sú vhodné pre menšie webové stránky a blogy.
 • Overenie organizácie (OV): Certifikáty OV SSL poskytujú rozšírené overovanie a overujú identitu organizácie, ktorá prevádzkuje webové stránky. Sú vhodnou voľbou pre stredne veľké B2B spoločnosti, ktoré chcú zabezpečiť vyššiu úroveň dôveryhodnosti a bezpečnosti.
 • Extended Validation (EV ): Certifikáty EV SSL sú najkomplexnejším riešením SSL, ktoré si vyžaduje prísne overenie identity spoločnosti a jej činnosti. Sú vhodné najmä pre veľké B2B spoločnosti a tie, ktoré spracúvajú online transakcie alebo narábajú s citlivými údajmi zákazníkov.
 • Certifikáty SSL Wildcard : Tieto certifikáty umožňujú zabezpečiť neobmedzený počet subdomén pod jednou doménou. Sú ideálne pre B2B spoločnosti s viacerými subdoménami, ktoré je potrebné chrániť všetky.
 • Certifikáty SSL pre viaceré domény : Tieto certifikáty umožňujú zabezpečiť viacero domén a subdomén pomocou jedného certifikátu SSL. Sú nákladovo efektívnym riešením pre podniky, ktoré prevádzkujú viacero webových lokalít.

mprofi AG podporuje B2B spoločnosti pri implementácii SSL certifikátov prostredníctvom rôznych služieb:

 • Poradenstvo: Naši odborníci vám poradia pri výbere vhodného certifikátu SSL pre vašu spoločnosť v závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek a cieľov.
 • Inštalácia a konfigurácia : Postaráme sa o technickú inštaláciu a konfiguráciu certifikátov SSL na vašom webovom serveri, aby sme zabezpečili bezproblémovú a bezpečnú funkčnosť.
 • Monitorovanie a údržba : Naše služby zahŕňajú aj pravidelné monitorovanie vašich certifikátov SSL a ich aktualizáciu alebo obnovu podľa potreby. Vďaka tomu je vaša webová lokalita vždy chránená a potenciálne bezpečnostné riziká sú minimalizované.
 • Zákaznícka podpora : Na adrese mprofi AG je vám k dispozícii špecializovaný tím odborníkov, ktorí vám pomôžu s technickými otázkami alebo problémami súvisiacimi s certifikátmi SSL.

Zabezpečenie vašej digitálnej prítomnosti je v dnešnom prepojenom svete rozhodujúce pre úspech vášho B2B podnikania. Certifikáty SSL nielenže poskytujú bezpečnosť a ochranu údajov, ale pomáhajú tiež posilniť dôveru vašich zákazníkov vo vašu značku. mprofi AG je váš spoľahlivý partner, ktorý vám pomôže implementovať a spravovať certifikáty SSL. Naša komplexná ponuka riešení a služieb SSL zaručuje, že vaša webová stránka je bezpečná a spĺňa požiadavky vašich zákazníkov a zákonných predpisov.