Please enter a search term:

 • Náklady na digitálnu konverziu:

  Koľko vás stojí digitálna konverzia? Pomocou tejto vzorovej kalkulácie sme to pre vás rozdelili. Čo vám sľubujeme: Dodržíme rozpočet, na ktorom sa s nami dohodnete.

  Viac informácií nájdete tu!

Aké sú náklady na vytvorenie webovej stránky agentúrou?

Samozrejme, že na túto otázku nie je možné odpovedať všeobecne. Napriek tomu sa náklady na projekt webovej stránky s agentúrou dajú odhadnúť pomerne dobre vopred na základe niekoľkých kľúčových bodov.

Náklady v podstate závisia od typu webovej stránky, ktorú máte na mysli. Spravidla musíte počítať s relatívne nízkymi nákladmi, ak potrebujete iba blog. Typická internetová prezentácia pre podniky sa z hľadiska nákladov pohybuje v strednom pásme. Nasleduje oblasť elektronického obchodu a oblasť pre členov. Na vrchole rebríčka nákladov je webová aplikácia. Toto odstupňovanie je spôsobené predovšetkým zložitosťou príslušného projektu a s tým súvisiacimi výdavkami peňazí, času a know-how. Čím viac týchto zdrojov je v spoločnosti k dispozícii alebo čím viac zdrojov spoločnosť sama poskytne, tým lacnejšia je realizácia webovej stránky. Platí tu zásada vnútropodnikového výkonu.

Pretože ak máte vo firme príslušné know-how a môžete ho aj prideliť na takýto projekt, nie je samozrejme potrebné poverovať agentúru programovaním vašej novej webovej stránky. Možno však budete potrebovať podporu v oblasti hostingu, strategicky správneho online marketingu alebo integrácie systémov tretích strán. Dobrá agentúra vám ponúkne presne takú podporu, akú potrebujete na dosiahnutie maximálneho úspechu vašej webovej stránky.

Teraz už máte približný prehľad o nákladoch na vytvorenie webovej stránky agentúrou. V nasledujúcom texte sa dočítate o jednotlivých faktoroch, ktoré určujú, koľko budete musieť nakoniec zaplatiť, aké prevádzkové náklady by ste mali očakávať a ďalšie dôležité fakty k tejto téme.


Vlastný webový dizajnér, freelancer alebo internetová agentúra?

Len málo spoločností má vlastného webového dizajnéra. Spravidla sa neoplatí najať si takéhoto špecialistu na projekt webovej stránky.

Prvou a nákladovo najefektívnejšou alternatívou k vlastnému webovému dizajnérovi je najatie externého pracovníka. Na vytvorenie rozhrania webovej stránky však často potrebujete viac ako len dizajnéra. Potrebujete aj programátora na vytvorenie dôležitých funkcií a odborníka na online marketing, ktorý zabezpečí, aby vám webová stránka naozaj dlhodobo úspešne fungovala. V tejto súvislosti je dôležité, aby ste sami mali skúsenosti s riadením projektov a/alebo znalosti v oblasti použiteľnosti, používateľského zážitku, SEO atď. alebo aby ste mali vo svojom tíme príslušných odborníkov. Mnohí freelanceri programujú striktne podľa špecifikácií klienta - k stratégii však prispievate vy ako klient. Vždy si na to naplánujte nízku štvorcifernú sumu.

Ak si ceníte komplexné poradenstvo, potom je lepšou voľbou agentúra. Tam na vašom webovom projekte spolupracujú webdizajnéri, programátori a online marketéri. Tu budú vaše požiadavky presne zaznamenané, ukážu vám, čo je možné a čo je potrebné, a nakoniec odborníci skoordinujú jednotlivé pracovné kroky tak, aby ste čo najefektívnejšie dosiahli maximálne užitočný výsledok.

A koľko stojí profesionálna domáca stránka, ktorú si objednáte u agentúry? Investícia sa môže pohybovať aj v päťcifernej sume a v prípade webovej aplikácie môže dosiahnuť aj šesťcifernú sumu. Čítajte ďalej a dozviete sa, aké sú podrobné náklady. Najprv však niekoľko slov o tom, ako si vybrať správneho poskytovateľa.


Faktory ovplyvňujúce náklady

Pozrime sa teraz na faktory, ktoré majú vplyv na náklady na vytvorenie webovej stránky. V osobitných prípadoch sa môže stať, že sa pridajú ďalšie náklady. Takmer vždy by ste však mali zohľadniť nasledujúce body.

 • Individuálne potreby

V prvom rade veľmi záleží na tom, čo potrebujete a ako drahé vaše webové stránky v skutočnosti budú. Hrubú orientáciu sme vám už poskytli na začiatku tohto článku: Klasifikácia sa pohybuje od blogu až po webovú aplikáciu. Medzi nimi však stále existuje veľká voľnosť alebo niektoré nevyhnutné náležitosti pre konkrétne ciele webovej stránky, ktoré môžu znamenať vyššie ceny.

Platí pravidlo, že čím zložitejšia musí byť webová stránka, tým bude drahšia. Ak chcete udržať výdavky na čo najnižšej úrovni a pritom dosiahnuť čo najväčší úspech, mali by ste si dobre premyslieť odpoveď na nasledujúcu otázku:

 1. Aké výhody by mala mať webová stránka pre moju spoločnosť a pre používateľov?
 2. Čo je skutočne potrebné na dosiahnutie týchto cieľov?
 3. Máte už vypracovaný firemný dizajn?

Firemný dizajn je veľmi dôležitý pre rozpoznávaciu hodnotu vašej spoločnosti. Rozpoznateľnosť už musí byť daná, aby sa vaša internetová prezentácia skutočne spájala s vašou spoločnosťou.

Okrem toho zodpovedajúco jednotný firemný vzhľad podporuje formovanie značky a akceptovanie spoločnosti zákazníkmi. To následne vedie k výrazne vyššej šanci na opätovný nákup alebo stotožnenie sa s vašimi produktmi, víziami, hodnotami atď.

Ak je potrebné vytvoriť firemný dizajn aj pre webové stránky, je to samozrejme spojené s ďalšími nákladmi.

 • Aké bezpečnostné opatrenia je potrebné prijať?

V závislosti od typu webovej stránky sú dôležité rôzne bezpečnostné štandardy. Vo všeobecnosti platí, že komerčné webové stránky musia mať dostatočné šifrovanie.

Už len z tohto dôvodu je povinné šifrovanie HTTPS s príslušným certifikátom SSL. Prehliadače totiž upozorňujú návštevníkov na webové stránky, ktoré nie sú vhodne chránené. To by, samozrejme, vrhalo zlé svetlo na vašu spoločnosť.

V prípade internetového obchodu idú požiadavky ešte o niečo ďalej. Tu je potrebné venovať osobitnú pozornosť bezpečným platobným metódam a ochrane údajov v súlade s DSGVO.

 • Inštalácia softvéru

CMS sa musí najprv nainštalovať na webový priestor, až potom je k dispozícii. To sa zvyčajne vykonáva zväčša automaticky. Nevznikajú pritom žiadne dodatočné náklady.

Nastavenie systému alebo jeho prispôsobenie potrebám vás ako koncových používateľov sa však nezaobíde bez vášho zásahu.

Dobrá agentúra zabezpečí aj optimálnu použiteľnosť v backende, čo v základe znamená, že obzvlášť dôležité funkcie musia byť rýchlo dostupné. Tu si spočítajte individuálne úsilie.

 • Kde je miesto pre hosting?

Poskytovateľov hostingových služieb je neúrekom. Ich ceny sú veľmi rozdielne. Webovú stránku možno hosťovať obzvlášť lacno, ak máte k dispozícii vlastné webové servery. V najvzácnejších prípadoch sú však tieto predpoklady dané.

Optimálnou alternatívou sú servery vašej webovej agentúry. Tu zvyčajne dostanete presne tie služby, ktoré naozaj potrebujete, a neplatíte za rôzne funkcie balíka, ktoré sú pre vás vlastne zbytočné - ako je to často v prípade externých hostiteľov.

 • Je potrebné integrovať možnosti kontaktu a komunikácie?

O tom, že všetky dostupné kontaktné údaje by mali byť k dispozícii na viditeľnom mieste na webovej stránke, už dávno nie je pochýb. Priame možnosti komunikácie dnes čoraz viac očakávajú aj (potenciálni) zákazníci.

Ak je to prípad vašej cieľovej skupiny, mali by ste mať integrované zodpovedajúce funkcie, ako je live chat, chat bot, video chat atď. Výber komunikačných kanálov závisí od preferencií vašich typických návštevníkov. Alebo tiež od vášho nároku odlíšiť sa od konkurencie.

 • Aký multimediálny obsah je súčasťou webovej stránky?

Jedným z najdôležitejších faktorov úspechu webových stránok v súčasnosti je ponuka obsahu s pridanou hodnotou. Na jednej strane je potrebné vytvoriť výnimočný multimediálny obsah s interakčným potenciálom.

Na druhej strane je tiež potrebné vytvoriť optimálne prostredie alebo miesta pre tento obsah. Oboje je spojené so značnými nákladmi.

 • Mala by sa súčasne vykonávať aj SEO optimalizácia?

(Potenciálni) zákazníci dnes zvyčajne najprv hľadajú riešenia na internete, keď majú nejaký problém alebo želanie. Google je často prvým prístavom, takže nová webová stránka by mala mať hneď od začiatku ideálne predpoklady na dobrú nájditeľnosť v rebríčku Google.

Hoci je SEO spojené s ďalšími nákladmi, má aj vysoký ekonomický význam.

 • Je potrebné pripojiť systémy tretích strán?

Napojenie vlastnej webovej stránky na iné systémy je často dokonca absolútne zmysluplné.

Napríklad podpora pre otázky prostredníctvom chatu integrovaného do webovej stránky môže ponúknuť obzvlášť cielenú podporu, ak je integrovaný systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM). Alebo sa dá prepojiť automatizácia marketingu, aby sa z potenciálnych zákazníkov stali zákazníci bez väčšej námahy, ale s maximálnym prínosom.


Aké sú prevádzkové náklady na údržbu webovej stránky?

Okrem jednorazových nákladov na zriadenie CMS, webový dizajn, integráciu aplikácií tretích strán atď. je webová stránka takmer vždy spojená s prevádzkovými nákladmi.

 • Náklady na doménu

Doména je v podstate adresa vašej webovej stránky. Domény sú zvyčajne predmetom zmluvy o prenájme.

 • Náklady na hosting

Náklady na prenájom vznikajú aj v prípade serverov, na ktorých je vaša webová stránka umiestnená. Zahŕňajú energiu potrebnú na ich prevádzku a pravidelnú údržbu.

 • Online marketing

Plný potenciál webovej stránky sa dá využiť len prostredníctvom online marketingu.

Toto je typický príklad: Ak chcete zlepšiť umiestnenie svojej webovej stránky, aby ste o nej presvedčili viac zákazníkov, musíte vykonať cielenú optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO). Pravdepodobnosť, že vaša webová stránka bez vhodnej optimalizácie zapadne v obrovskom priestore webu, je skutočne veľmi vysoká. Vo všeobecnosti je online marketing nepretržitý proces. Vždy sú s ním teda spojené náklady.

 • Údržba a podpora:

Vaše webové stránky musia byť technicky aktualizované. Len tak bude dlhodobo funkčná a bezpečná. Ak chcete minimalizovať riziko, využite podporu profesionálneho poskytovateľa služieb.

 • Certifikáty SSL

Certifikát SSL je často súčasťou hostingu. Platené certifikáty SSL alebo certifikáty TLS však majú zmysel najmä v prípade citlivých údajov a procesov. Okrem typických a často bezplatných certifikátov overujúcich doménu existujú aj certifikáty, ktoré umožňujú identifikáciu organizácie.


Náklady na vývoj webových CMS, internetových obchodov a pod.

Systémy na správu obsahu (CMS) a online obchody sú k dispozícii bezplatne ako otvorený zdrojový kód. Možno si teda myslíte, že náklady na vývoj webových systémov na správu obsahu, online obchodov, webových aplikácií, aplikácií a pod. nestojí veľa peňazí, však?

Pri vytváraní systému na správu obsahu sa vykonávajú rôzne úlohy. Je na vás, ktoré úlohy si zoberiete na starosť sami a ktoré si necháte urobiť tretími stranami:

 • Najprv musíte redakčný systém alebo internetový obchod nainštalovať na webový server. A práve v tomto bode už mnohí narážajú na svoje technické limity. Mnohí poskytovatelia hostingu ponúkajú tieto open source aplikácie predinštalované na svojich serveroch. Stačí niekoľko kliknutí a systém na správu obsahu alebo internetový obchod môže byť spustený.
 • Dizajn aplikácie ešte nie je hotový. Šablóny úvodných stránok, stránok s prehľadom, stránok kategórií, stránok s detailmi atď. si preto musíte vytvoriť sami. Na to zvyčajne potrebujete technické znalosti a skúsenosti s jazykmi HTML, CSS, PHP, Java & Co.
 • Chcete si prispôsobiť svoj systém správy obsahu alebo svoj internetový obchod? Potom potrebujete ešte lepšie znalosti HTML, CSS, PHP, Java & Co.

A práve tu prichádzajú na rad webové agentúry. Sú špecialistami v tejto oblasti a ponúkajú nastavenie alebo vývoj webových aplikácií ako službu. A za to sa platí.

Aké náklady vznikajú?

Samozrejme, závisí od vašich požiadaviek, aké náklady vám vzniknú. Máte záujem upraviť alebo nastaviť existujúci systém od začiatku? Chcete realizáciu vašich individuálnych požiadaviek na systém? Všetky tieto faktory môžu mať veľký vplyv na druh a výšku nákladov na vývoj webových stránok.


Vývoj webovej stránky s digitálnou agentúrou

Najdôležitejšie kroky v procese

Na záver sme pre vás zhrnuli (v zjednodušenej forme), ako prebieha typický projekt webovej stránky. Znalosť tohto procesu je dôležitá pre odhad rozsahu projektu a časovej a (wo)personálnej náročnosti.


Radi vás podporíme pri vytváraní vašej online prezentácie, ktorá bude konkurencieschopná a orientovaná na budúcnosť:

 • Ako je na tom vaša webová stránka v porovnaní s vašou najsilnejšou konkurenciou? Vykonáme bezplatnú kontrolu aktualizácie TYPO3 a spoločne s vami určíme cieľ orientovaný na úspech.
 • Pritom vám poradíme naším rozsiahlym know-how v témach používateľského zážitku a usmerňovania používateľov na vašej webovej stránke. Takto vám pomôžeme ponúknuť vašim zákazníkom optimálny zážitok.
 • Naši skúsení weboví vývojári pre vás radi zrealizujú vaše individuálne želania - či už ide o vývoj rozšírení, responzívnych webových stránok, aplikácií alebo prepojení rozhraní.
 • Potrebujete novú webovú stránku? Žiadny problém. Spoločne s vami nájdeme ten správny systém správy obsahu a začneme od nuly.
 • Náš tím podpory je vždy k dispozícii a poskytuje technickú a redakčnú podporu a pravidelné školenia.