Please enter a search term:

 • Pracovné postupy

  Ušetrite čas a peniaze optimalizáciou digitálnych pracovných procesov. Odporúčame systémy riadenia pracovných postupov Zapier a N8N na konzistentné spracovanie procesov, skrátenie priebežných časov a vysokú úroveň transparentnosti procesov.

  Prehľad riešenia nájdete tu:

Pracovné postupy

V dnešnom digitálnom svete spoločnosti neustále hľadajú efektívnejšie a účinnejšie riešenia, aby si udržali konkurencieschopnosť a optimalizovali svoje obchodné procesy. Automatizácia pracovných postupov je jedným z takýchto riešení, ktoré firmám umožňujú zefektívniť svoje procesy, šetriť čas a zdroje a podporovať lepšiu spoluprácu medzi tímami. Naša digitálna agentúra rozumie potrebám podnikov B2B a ponúka komplexné poradenstvo a podporu pri zavádzaní riešení automatizácie pracovných postupov, ktoré sú prispôsobené konkrétne požiadavkám vašej spoločnosti. Na tejto stránke s prehľadom produktov upozorňujeme na rôzne softvéry na automatizáciu pracovných postupov, aby sme vám poskytli stručný prehľad dostupných možností a ich výhod. Zistite, ako môže vaša spoločnosť profitovať z automatizácie workflow podniku, a vyberte si správne riešenie pre svoje potreby.

Zapier

Zapier Business Automation: Optimalizujte svoje B2B procesy a urýchlite svoju digitálnu transformáciu pre udržateľný úspech.

Objavte Zapier
N8N

Uvoľnite potenciál svojho podnikania pomocou automatizácie pracovných postupov na mieru pre spoločnosti B2B!

Objavte N8N
Microsoft Power Apps

Power Apps Experti pre B2B spoločnosti | Zvyšovanie efektivity a inovácie

Objavte Power Apps

Definícia automatizácie pracovných postupov

Automatizácia pracovných postupov, známa aj ako automatizácia obchodných procesov (BPA), je použitie technológie na automatizáciu opakujúcich sa obchodných procesov a optimalizáciu pracovných postupov v rámci organizácie. Digitalizáciou manuálnych, papierových a časovo náročných úloh možno procesy zefektívniť, zbaviť chýb a sprehľadniť.

V praxi to môže znamenať, že úlohy, ktoré predtým vykonávali ľudia manuálne, teraz prevezme automatizačný softvér. Príkladom je automatické preposielanie e-mailov na správne oddelenie, automatické generovanie správ alebo automatická aktualizácia údajov o zákazníkoch.

medzi výhody automatizácie pracovných postupov patrí vyššia produktivita, nižšie náklady, vyššia presnosť, konzistentné procesy a vyššia spokojnosť zamestnancov, pretože sa môžu sústrediť na úlohy s vyššou hodnotou. Umožňuje tiež lepšie monitorovanie a analýzu podnikových procesov, čo zasa môže prispieť k neustálemu zlepšovaniu pracovných postupov.

Zavedenie automatizácie pracovných postupov si vyžaduje dôkladnú analýzu existujúcich podnikových procesov s cieľom identifikovať oblasti, ktoré by mohli mať z automatizácie úžitok, a zabezpečiť efektívnu integráciu novej technológie.

Oblasti použitia automatizácie pracovných postupov

Automatizáciu pracovných postupov možno využiť v mnohých rôznych oblastiach na zefektívnenie procesov, úsporu času a zníženie počtu chýb. Tu je niekoľko príkladov:

 • Služby zákazníkom

Automatizácia pracovných postupov môže pomôcť efektívnejšie spravovať požiadavky na služby tým, že ich automaticky presmeruje na príslušný tím alebo osobu. Automatické odpovede sa môžu použiť aj na poskytnutie okamžitej spätnej väzby zákazníkom a na ich informovanie o stave ich požiadavky.

 • Účtovníctvo a financie

Automatizácia pracovných postupov môže pomôcť znížiť počet chýb vo finančných procesoch a zabezpečiť súlad s predpismi. Môže to byť od automatického vytvárania a odosielania faktúr cez správu výdavkov a schvaľovanie až po automatizáciu procesov vykazovania.

 • Informačné technológie (IT)

V oddeleniach IT sa automatizácia pracovných postupov môže používať na správu servisných požiadaviek, vykonávanie úloh pravidelnej údržby, monitorovanie systémov a sietí a mnoho ďalších procesov.

 • Ľudské zdroje

Procesy, ako je prijímanie zamestnancov, nástup do zamestnania, mzdy a žiadosti o dovolenku, možno výrazne zjednodušiť pomocou automatizácie pracovných postupov. Napríklad pracovný postup pri nástupe môže automaticky priradiť všetky potrebné úlohy, ako sú školenia, dokumenty a prístupové práva.

 • Riadenie dodávateľského reťazca

Automatizácia pracovných postupov môže pomôcť zvýšiť efektívnosť dodávateľského reťazca automatizáciou úloh, ako je správa objednávok, sledovanie dodávok, aktualizácia zásob a správa dodávateľov.

 • Predaj a marketing

Automatizácia sa tu môže použiť na sledovanie a kvalifikáciu potenciálnych zákazníkov, správu marketingových kampaní a sledovanie interakcií so zákazníkmi. Automatizáciou týchto procesov môžu predajné a marketingové tímy zvýšiť svoju efektivitu a lepšie slúžiť svojim cieľovým skupinám.