Please enter a search term:

 • Rančer

  Úspešná digitálna transformácia s mprofi AG: Váš expert na riešenia Rancher Cloud a škálovateľné infraštruktúry B2B.

  Prehľad služieb nájdete tu:

Riešenia Rancher Kubernetes - váš partner

V dnešnom digitálnom svete spoločnosti neustále hľadajú efektívne a škálovateľné riešenia, aby udržali svoje podnikanie v chode a poskytovali čo najlepšie služby svojim zákazníkom. Cloudové technológie pritom zohrávajú kľúčovú úlohu a ponúkajú širokú škálu výhod pre spoločnosti všetkých veľkostí a vo všetkých odvetviach. mprofi AG je skúsená konzultačná a servisná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na pomoc B2B spoločnostiam pri ich digitálnej transformácii. V tomto článku by sme vám chceli predstaviť naše kompetencie a služby pri zavádzaní riešení Rancher Cloud.

Čo je to Rancher?

Rancher je open source softvérová platforma, ktorá umožňuje podnikom zjednodušiť orchestráciu kontajnerov a správu Kubernetes vo viacerých klastroch a u viacerých poskytovateľov cloudových služieb. Rancher poskytuje jednotné rozhranie na správu klastrov Kubernetes a nasadzovanie aplikácií v kontajnerových prostrediach. Používaním nástroja Rancher môžu organizácie zjednodušiť svoju IT infraštruktúru, urýchliť nasadzovanie aplikácií a efektívnejšie využívať svoje cloudové zdroje.


mprofi Spoločnosť AG má rozsiahle skúsenosti s implementáciou riešení Rancher Cloud pre spoločnosti B2B. Ponúkame nielen technické znalosti, ale aj strategické poradenstvo, ktoré potrebujete na zabezpečenie čo najlepšieho využitia systému Rancher vo vašom podniku. Medzi naše odborné oblasti patria:

 • Implementácia systému Rancher

Pomôžeme vám nainštalovať a nakonfigurovať Rancher v požadovanom cloudovom prostredí, či už ide o verejný, súkromný alebo hybridný cloud.

 • Integrácia aplikácií

Náš tím odborníkov vám pomôže integrovať vaše aplikácie do platformy Rancher a zabezpečí ich bezproblémové fungovanie s ostatnými systémami a službami vo vašom IT prostredí.

 • Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Poradíme vám pri implementácii bezpečnostných opatrení a osvedčených postupov na ochranu prostredia Rancher pred potenciálnymi hrozbami a splnenie regulačných požiadaviek.

 • Škálovanie a optimalizácia

Naši odborníci vám pomôžu škálovať infraštruktúru Rancher tak, aby spĺňala rastúce potreby vášho podniku, a pomôžu vám neustále optimalizovať výkon a efektívnosť vašich cloudových riešení.

 • Školenia a podpora

mprofi Spoločnosť AG poskytuje prispôsobené školenia a služby podpory, aby váš tím mal odborné znalosti potrebné na efektívnu správu prostredia Rancher a úspešné nasadenie vašich aplikácií.


 • Poradenstvo a tvorba stratégií

Našu spoluprácu začíname komplexnou analýzou vašich požiadaviek a cieľov v súvislosti s cloudovými riešeniami. Na základe tejto analýzy vypracujeme individuálnu stratégiu efektívneho nasadenia riešenia Rancher vo vašej organizácii.

 • Architektúra a návrh systému

Náš tím architektov a inžinierov vytvorí optimálnu architektúru systému pre vaše prostredie Rancher, ktorá bude prispôsobená vašim špecifickým požiadavkám a obchodným cieľom.

 • Migrácia a nasadenie

Pomôžeme vám s migráciou existujúcich aplikácií a údajov na platformu Rancher a zabezpečíme bezproblémové nasadenie vašich cloudových riešení.

 • Monitorovanie a údržba

Naše služby priebežného monitorovania a údržby zabezpečujú, aby bola vaša infraštruktúra Rancher vždy aktuálna, a proaktívne odstraňujú všetky problémy skôr, ako spôsobia výpadky alebo zníženie výkonu.

 • Spravované služby

Ak uprednostňujete externú správu svojho prostredia Rancher, ponúkame vám naše spravované služby. Náš tím odborníkov prevezme zodpovednosť za každodennú správu, údržbu a bezpečnosť vašej infraštruktúry Rancher, vďaka čomu sa budete môcť sústrediť na svoje hlavné obchodné aktivity.

mprofi Spoločnosť AG je vaším spoľahlivým partnerom pri implementácii riešení Rancher Cloud. Vďaka našim rozsiahlym odborným znalostiam a širokej ponuke služieb zabezpečíme, aby vaša spoločnosť profitovala z mnohých výhod, ktoré ponúka Rancher z hľadiska škálovateľnosti, flexibility a efektívnosti.