Please enter a search term:

 • Marketo

  Marketo: Váš partner pre efektívny B2B marketing - Náš tím vás podporuje pri implementácii a optimalizácii.

  Zoznámte sa s Marketo teraz!

Marketo - Vaše riešenie automatizácie marketingu na mieru

Produkty Marketo od spoločnosti Adobe prinášajú merateľné výsledky od akvizície až po udržanie zákazníkov, vďaka ktorým sa k vám budú zákazníci vracať. Marketo Engage okrem iných nástrojov využíva bohaté behaviorálne údaje, zabudované spravodajstvo a podrobné diagramy cesty zákazníka.

V dnešnom digitálnom svete je nevyhnutné rozvíjať efektívne a personalizované marketingové stratégie, aby ste mohli konkurovať. Naša digitálna agentúra podporuje B2B spoločnosti pri úspešnej implementácii marketingovej automatizácie Marketo a CRM, aby ste získali rozhodujúcu výhodu.

Marketo ako riešenie pre automatizáciu marketingu

Marketo je výkonné a flexibilné riešenie na automatizáciu marketingu navrhnuté špeciálne pre spoločnosti B2B. S Marketo môžete automatizovať, personalizovať a optimalizovať svoje marketingové aktivity, aby ste dosiahli lepšie výsledky a ušetrili drahocenný čas. Platforma ponúka širokú škálu funkcií vrátane e-mailového marketingu, generovania leadov, lead scoringu, integrácie CRM, marketingu v sociálnych médiách, webinárov a mnohých ďalších. Integráciou platformy Marketo do vašich obchodných procesov môžete zefektívniť svoj marketing, lepšie porozumieť svojim zákazníkom a dosiahnuť vyššiu mieru konverzie.


Ako skúsená digitálna agentúra a poradenská spoločnosť máme odborné znalosti, ktoré vám pomôžu úspešne implementovať marketingovú automatizáciu a CRM Marketo. Naši odborníci vás podporia v nasledujúcich oblastiach:

 • Strategické poradenstvo: analyzujeme vaše súčasné marketingové aktivity a vypracujeme stratégiu na mieru s cieľom optimálne integrovať Marketo do vašich obchodných procesov.
 • Technická implementácia: Naši technickí experti zabezpečia, aby bolo Marketo bezproblémovo integrované do vašej existujúcej IT infraštruktúry a fungovalo bez problémov.
 • Školenia a podpora: Poskytujeme individuálne školenia pre váš tím, aby sa všetci zamestnanci oboznámili s platformou Marketo a mohli naplno využívať jej potenciál. Okrem toho sme vždy k dispozícii pre otázky a podporu.
 • Analýza a optimalizáciaúdajov: Pomáhame vám priebežne analyzovať a optimalizovať vaše marketingové aktivity, aby ste dosiahli maximálne výsledky a dosiahli svoje ciele.
 • Správa kampaní: Náš tím vás podporuje pri plánovaní, realizácii a analýze marketingových kampaní s cieľom efektívne osloviť cieľové skupiny a generovať potenciálnych zákazníkov.

Marketo ponúka množstvo výhod pre B2B spoločnosti, ktoré chcú automatizovať a optimalizovať svoje marketingové aktivity:

 • Zvýšenie efektivity: Automatizujte opakujúce sa marketingové úlohy, aby ste ušetrili čas a zdroje a zamerali sa na strategické iniciatívy.
 • Personalizácia: Využívajte údaje o zákazníkoch a behaviorálnu analýzu na vytváranie personalizovaných a cielených marketingových kampaní, ktoré zvýšia mieru konverzie.
 • Vytváranie a správapotenciálnych zákazníkov: Identifikujte a kvalifikujte potenciálnych zákazníkov prostredníctvom lead scoringu a segmentácie, aby boli vaše predajné aktivity efektívnejšie.
 • Lepšie udržanie zákazníkov: S Marketo môžete vytvárať prispôsobené stratégie komunikácie a zapojenia, aby ste posilnili vzťahy so zákazníkmi a vybudovali si dlhodobé väzby.
 • Merateľnosť a analytika: Sledujte úspešnosť svojich marketingových kampaní pomocou komplexnej analytiky a prehľadov, aby ste mohli neustále optimalizovať a zvyšovať návratnosť investícií do marketingu.
 • Integrácia: Marketo sa bezproblémovo integruje s rôznymi systémami CRM a iným podnikovým softvérom, aby sa zabezpečila konzistentná databáza a efektívne procesy.

Počas našej dlhoročnej spolupráce s B2B spoločnosťami sme už mohli pomôcť napísať množstvo úspešných príbehov. Tu je niekoľko príkladov toho, ako naši zákazníci profitovali z implementácie marketingovej automatizácie a CRM Marketo:

 • Stredne veľký poskytovateľ softvéru dokázal pomocou riešenia Marketo zvýšiť tvorbu potenciálnych zákazníkov o 150 % a skrátiť predajné cykly o 30 %.
 • Výrobca priemyselných súčiastok dosiahol o 25 % vyššiu mieru otvorenia a o 20 % vyššiu mieru kliknutí vďaka automatizácii svojich e-mailových marketingových kampaní.
 • Spoločnosť poskytujúca služby v oblasti IT zlepšila udržanie zákazníkov o 45 % a zároveň znížila náklady na marketing o 20 % vďaka použitiu Marketo.

Implementácia marketingovej automatizácie a CRM spoločnosti Marketo môže posunúť vaše podnikanie v oblasti B2B na vyššiu úroveň a pomôcť vám vytvoriť efektívnejšie marketingové stratégie, ušetriť čas a zdroje a dosiahnuť lepšie výsledky. Naši odborníci sú pripravení pomôcť vám implementovať a optimalizovať Marketo a spolupracovať s vami na ceste k úspechu.