Please enter a search term:

 • Lean Six Sigma

  mprofi AG - Váš pomocník pre digitálnu transformáciu a dokonalosť prostredníctvom Lean Six Sigma.

  Kliknite sem

Optimalizujte svoje obchodné procesy pomocou Lean Six Sigma

V dnešnom rýchlom svete si žiadna spoločnosť nemôže dovoliť stáť na mieste. V spoločnosti mprofi AG si uvedomujeme naliehavosť a dôležitosť neustáleho vývoja. Našim zákazníkom sa snažíme poskytovať čo najefektívnejšie a najúčinnejšie riešenia, a preto sa spoliehame na Lean Six Sigma. V tomto článku vám podrobne predstavíme náš prístup, implementáciu procesov a pracovnú etiku v súvislosti s Lean Six Sigma.

Čo je Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma je vedecky podložená metodika, ktorej cieľom je znížiť plytvanie a optimalizovať procesy s cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť. Spája v sebe princípy Lean, ktoré sa zameriavajú na elimináciu plytvania, a Six Sigma, ktoré sa zameriavajú na znižovanie odchýlok a chýb s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky.


Lean Six Sigma sa vyznačuje niekoľkými základnými znakmi, ktoré ju odlišujú od iných metód optimalizácie procesov. Patria medzi ne:

 • Zameranie na zákazníka

Lean Six Sigma stavia zákazníka do centra pozornosti. Všetky zlepšenia a optimalizácie sa vykonávajú s cieľom zvýšiť hodnotu pre zákazníka.

 • Rozhodovanie založené na údajoch

Lean Six Sigma sa opiera o rozhodovanie založené na údajoch. Pomocou štatistických nástrojov a techník sa údaje analyzujú a interpretujú s cieľom prijímať informované rozhodnutia a efektívne riešiť problémy.

 • Neustále zlepšovanie

Hlavným aspektom Lean Six Sigma je snaha o neustále zlepšovanie. Ide o neustále hľadanie spôsobov zlepšovania a neustále zvyšovanie efektívnosti procesov.


Používanie Lean Six Sigma prináša množstvo výhod. Patria medzi ne:

 • Zvýšenie efektívnosti

Optimalizáciou procesov a znižovaním plytvania môže Lean Six Sigma zvýšiť efektivitu vášho podniku.

 • Zlepšenie kvality

Lean Six Sigma pomáha znižovať chyby a odchýlky, čo vedie k vyššej kvalite výrobkov alebo služieb.

 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov

Vďaka efektívnejším procesom a vyššej kvalite môžete zvýšiť spokojnosť zákazníkov a budovať ich lojalitu.

 • Kultúrna transformácia

Lean Six Sigma podporuje kultúru neustáleho zlepšovania a inovácií, ktorá zvyšuje angažovanosť a produktivitu zamestnancov.


Na mprofi AG ponúkame širokú škálu služieb súvisiacich s Lean Six Sigma. Patria medzi ne:

 • Poradenstvo

Podporujeme vás pri zavádzaní a efektívnom využívaní princípov a techník Lean Six Sigma vo vašej spoločnosti.

 • Optimalizácia procesov

Analyzujeme vaše existujúce procesy, identifikujeme oblasti na zlepšenie a podporíme vás pri zavádzaní zmien.

 • Školenia a workshopy

Poskytujeme školenia a workshopy, na ktorých vás a vašich zamestnancov naučíme základy a pokročilé techniky Lean Six Sigma.

 • Implementácia projektov Lean Six Sigma

Podporujeme vás pri implementácii projektov Lean Six Sigma, od fázy plánovania až po implementáciu a monitorovanie.

 • Nepretržitá podpora

Zostávame s vami aj po implementácii Lean Six Sigma a poskytujeme priebežnú podporu, aby ste z metodiky vyťažili maximum.


Lean Six Sigma sa dá použiť v rôznych oblastiach. Niektoré príklady môžu byť:

 • Výrobné procesy

Lean Six Sigma sa môže použiť na optimalizáciu výrobných procesov odstránením plytvania a zvýšením efektívnosti.

 • Riadenie kvality

Lean Six Sigma môžu spoločnosti využiť na zlepšenie kvality svojich výrobkov alebo služieb znížením počtu chýb a odchýlok.

 • Služby zákazníkom

Lean Six Sigma sa môže použiť aj v oblasti služieb zákazníkom na zvýšenie spokojnosti zákazníkov a zlepšenie ich udržania.

Lean Six Sigma je viac ako len metodika optimalizácie procesov - je to filozofia založená na neustálom zlepšovaní, inováciách a spokojnosti zákazníkov. V spoločnosti mprofi AG sme presvedčení, že Lean Six Sigma je jednou z najúčinnejších metód na zvyšovanie efektívnosti a zlepšovanie kvality. Či už ste veľká spoločnosť alebo malý začínajúci podnik, sme pripravení podporiť vás pri digitálnej transformácii a pomôcť vám posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň. Vitajte na mprofi AG, vašom partnerovi pre digitálnu transformáciu a Lean Six Sigma.