Please enter a search term:

 • Kanban

  Zefektívnite svoje projekty B2B pomocou mprofi AG a Kanban. Vyskúšajte výhody digitálnej transformácie a optimalizácie procesov!

  Kliknite sem

Kanban

Digitálna transformácia nie je len trendom, ale nevyhnutnosťou pre všetky moderné spoločnosti, ktoré chcú konkurovať v dnešnom hyperprepojenom svete. Keďže však potreba digitálnej transformácie so sebou prináša množstvo výziev a požiadaviek, mprofi AG sa v tejto oblasti etablovala ako spoľahlivý partner. Zavedením metodiky Kanban, ktorá hrá v digitálnej transformácii ústrednú úlohu, ponúka mprofi AG B2B spoločnostiam efektívne riešenie na optimalizáciu ich pracovných procesov.

Čo je Kanban?

Metodika Kanban, čo je japonské slovo znamenajúce "vizuálna tabuľa", je metóda vizuálneho riadenia, ktorej cieľom je optimalizovať pracovné postupy a zvýšiť produktivitu. Pozostáva z tabule rozdelenej do rôznych stĺpcov, ktoré predstavujú jednotlivé fázy procesu. Na tejto tabuli sa kartičky s úlohami (kanbany) presúvajú z jedného stĺpca do druhého, aby sa sledoval pokrok v plnení úlohy. Základnými princípmi metodiky Kanban sú transparentnosť, prispôsobivosť a neustále zlepšovanie, ktoré spoločnosť mprofi AG pevne zakotvila vo svojej práci s B2B zákazníkmi.

Prečo používať Kanban?

Zavedenie metódy Kanban pomáha spoločnostiam zefektívniť a sprehľadniť ich projekty tým, že poskytuje jasný a zrozumiteľný prehľad o postupe a prioritách v rámci projektu.


mprofi Spoločnosť AG účinne implementovala metodiku Kanban do svojho pracovného prostredia a implementácie procesov. Kanban používame na vizualizáciu pracovných postupov našich klientov, čo vedie k zlepšeniu komunikácie a spolupráce v rámci tímu. To umožňuje tímom včas identifikovať a riešiť úzke miesta a prekážky v procesoch, čo následne vedie k efektívnejšej práci a lepším výsledkom.

Jednou z hlavných výhod spolupráce s mprofi AG pri implementácii systému Kanban sú naše rozsiahle odborné znalosti v oblasti digitálnej transformácie. Vďaka skúsenostiam s prácou v rôznych odvetviach a veľkostiach spoločností dokáže mprofi AG poskytnúť svojim klientom riešenia na mieru, ktoré sú prispôsobené ich individuálnym potrebám a výzvam. náš individuálny prístup zaručuje, že naši klienti môžu naplno využiť potenciál metodiky Kanban.

Používaním a rozvíjaním metodiky Kanban sme preukázali schopnosť optimalizovať podnikové procesy a zároveň vytvoriť prostredie, ktoré podporuje neustále zlepšovanie a prispôsobivosť.


 • Implementácia systému Kanban
 • Komplexné školenie
 • Realizácia stretnutí Kanban
 • Pravidelné revízie a úpravy nástenky Kanban
 • Poradenstvo a podpora pri riešení problémov, ktoré môžu vzniknúť počas používania systému Kanban
 • Poskytovanie nástrojov, školení a osvedčených postupov prispôsobených špecifickým potrebám každej spoločnosti

mprofi AG je digitálna agentúra, ktorá sa špecializuje na podporu B2B spoločností pri ich digitálnej transformácii. Vďaka zavedeniu metodiky Kanban a silnému dôrazu na transparentnosť, prispôsobivosť a neustále zlepšovanie ponúkame našim klientom riešenia šité na mieru, ktorých cieľom je optimalizovať ich pracovné postupy a zvýšiť ich produktivitu.

Vďaka kombinácii odborných znalostí, individuálne prispôsobených riešení a prístupu zameraného na zákazníka je mprofi AG spoľahlivým partnerom pre B2B spoločnosti, ktoré chcú optimalizovať svoje digitálne procesy a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť v digitálnom svete.