Please enter a search term:

 • Internetové informačné služby

  Maximalizujte výkon svojich webových aplikácií pomocou služby Microsoft IIS

  Ďalšie informácie

Internetová informačná služba (IIS)

Microsoft Internet Information Server (IIS) je webový server od spoločnosti Microsoft, ktorý beží v operačných systémoch Windows. Je dôležitou súčasťou rodiny serverových produktov spoločnosti Microsoft a používajú ho spoločnosti všetkých veľkostí na umiestnenie webových aplikácií a služieb.

IIS je výkonný serverový softvér, ktorý ponúka širokú škálu funkcií na bezpečné a spoľahlivé spúšťanie webových aplikácií. Tento softvér je škálovateľný a môže bežať na rôznych hardvérových a softvérových platformách, aby vyhovoval potrebám podnikov všetkých veľkostí. IIS dokáže spracovať množstvo požiadaviek na webové stránky a webové aplikácie tým, že prijíma a odpovedá na spojenia HTTP a iné požiadavky prostredníctvom internetových protokolov TCP/IP a HTTPS.

IIS je dôležitou súčasťou radu serverových produktov spoločnosti Microsoft a používa ho mnoho spoločností na celom svete. Táto technológia poskytuje robustnú a škálovateľnú platformu na nasadzovanie webových aplikácií a služieb. Medzi kľúčové vlastnosti IIS patrí podpora protokolov HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, NNTP a Telnet, ako aj možnosť hosťovať webové aplikácie PHP a ASP.NET.

Ďalšou výhodou IIS je možnosť automatizovať správu servera pomocou nástrojov spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Internet Information Services Manager (IIS Manager). Tieto nástroje umožňujú správcom spravovať a konfigurovať servery IIS v grafickom používateľskom rozhraní (GUI) s cieľom zlepšiť výkon a bezpečnosť webových aplikácií a služieb.

Okrem toho IIS poskytuje celý rad bezpečnostných funkcií na ochranu webových aplikácií a služieb. Patria medzi ne funkcie ako šifrovanie SSL a TLS, overovanie a autorizácia používateľov, zoznamy na riadenie prístupu a obmedzenia adries IP. Tieto funkcie pomáhajú organizáciám zvýšiť bezpečnosť ich webových aplikácií a služieb a zabrániť útokom. IIS podporuje aj integráciu nástrojov a technológií spoločnosti Microsoft a tretích strán. Medzi tieto nástroje patria Visual Studio, SQL Server a SharePoint. Táto integrácia umožňuje spoločnostiam prepojiť svoje webové aplikácie a služby s inými produktmi spoločnosti Microsoft a vytvoriť tak komplexné riešenia.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou IIS je jeho schopnosť zlepšiť škálovateľnosť a výkon webových aplikácií a služieb. Technológiu možno prevádzkovať na jednom serveri alebo v skupine serverov, aby vyhovovala potrebám webových stránok s vysokou návštevnosťou. IIS podporuje aj používanie technológií na vyrovnávanie záťaže, ktoré rozdeľujú prevádzku medzi viaceré servery na dosiahnutie optimálneho výkonu a dostupnosti.


 • Hosťovanie webových aplikácií: IIS možno použiť na hosťovanie rôznych webových aplikácií a služieb vrátane aplikácií ASP.NET a PHP.
 • Hosťovaniewebových stránok: IIS možno použiť aj na hosťovanie webových stránok vrátane statického a dynamického obsahu.
 • Správa aplikácií: IIS poskytuje celý rad funkcií na správu webových aplikácií vrátane možnosti vytvárať a spravovať fondy aplikácií a konfigurácie.
 • Bezpečnostné funkcie: IIS poskytuje celý rad bezpečnostných funkcií vrátane šifrovania SSL a TLS, overovania a autorizácie používateľov, zoznamov na riadenie prístupu a obmedzení IP adries.
 • Integrácia nástrojov a technológií spoločnosti Microsoft: IIS možno integrovať s ďalšími nástrojmi spoločnosti Microsoft, ako sú Visual Studio, SQL Server a SharePoint, a vytvoriť tak komplexné riešenia.
 • Škálovateľnosť: IIS možno spustiť na jednom serveri alebo v skupine serverov, aby vyhovoval potrebám webových stránok s vysokou návštevnosťou.
 • Vyrovnávanie záťaže: IIS podporuje používanie technológií na vyrovnávanie záťaže na rozdeľovanie prevádzky medzi viaceré servery na dosiahnutie optimálneho výkonu a dostupnosti.

IIS je dôležitá technológia pre spoločnosti prevádzkujúce webové aplikácie a služby. Ponúka širokú škálu funkcií a možností nasadenia, ktoré umožňujú podnikom bezpečne a spoľahlivo prevádzkovať webové aplikácie. Integráciou nástrojov a technológií spoločnosti Microsoft možno systém IIS bezproblémovo integrovať do existujúcich infraštruktúr IT a poskytnúť spoľahlivú platformu na poskytovanie webových aplikácií a služieb.

celkovo IIS poskytuje podnikom robustnú a škálovateľnú platformu na poskytovanie webových aplikácií a služieb. Táto technológia je dôležitou súčasťou rodiny serverových produktov spoločnosti Microsoft a používa ju mnoho spoločností na celom svete.