Please enter a search term:

  • Reputácia

    Povesť vašej spoločnosti v digitálnom svete je vašou najdôležitejšou menou. Optimalizujeme a monitorujeme vašu reputáciu na internete a sociálnych sieťach a podporujeme vás v otázkach prevencie a správania, ako aj pri navrhovaní smerníc vo vašej spoločnosti.

    Zlepšite svoju online reputáciu

Profesionálna správa reputácie pre B2B spoločnosti: Posilnite svoju digitálnu prítomnosť

V dnešnom digitálnom svete je silná prítomnosť na internete nevyhnutná pre každú firmu. Najmä pre spoločnosti B2B je veľmi dôležité budovať a udržiavať dôveru existujúcich a potenciálnych zákazníkov. Vynikajúca online reputácia a účinná správa reputácie sú preto kľúčovými faktormi úspechu vo svete digitálneho podnikania.

mprofi je vaším kompetentným partnerom pre online reputáciu a správu reputácie v sektore B2B. Podporíme vašu spoločnosť pri budovaní a udržiavaní silnej online prezentácie, ktorá buduje dôveru u vašich zákazníkov a obchodných partnerov.

Našou cieľovou skupinou sú B2B spoločnosti, ktoré potrebujú podporu v témach, ako je online reputácia a reputačný manažment. Spolupracujeme so spoločnosťami z rôznych odvetví a rôznych veľkostí a ponúkame riešenia prispôsobené ich špecifickým potrebám.

Ako systémový integrátor ponúkame komplexnú škálu služieb na mieru prispôsobených vašim špecifickým potrebám. Úzko s vami spolupracujeme od analýzy a tvorby stratégie až po implementáciu a proaktívne opatrenia, aby vaša online reputácia zodpovedala potrebám vášho podnikania.

Nižšie uvádzame naše kompetencie a služby systémového integrátora pre online reputáciu a riadenie reputácie.