Please enter a search term:

  • Prepnutie na službu Google Analytics 4

    Je vaša webová stránka v súlade s právnymi predpismi? Pomôžeme vám s konverziou na Google Analytics 4.

    GA4 Riadenie prechodu

Aktualizujte svoju službu Analytics: Prejdite na službu Google Analytics 4 teraz s našou profesionálnou službou!

Ako odborníci na webovú analýzu v súlade s ochranou osobných údajov vám ponúkame profesionálne služby, ktoré vám pomôžu prejsť na najnovšiu verziu služby Google Analytics. V tomto článku vám poskytneme prehľad najdôležitejších aspektov prechodu na službu Google Analytics 4, budeme sa venovať aj právnemu súladu GA4 a predstavíme vám naše služby.


Služba Google Analytics je jedným z najznámejších a najpoužívanejších nástrojov na analýzu webu na svete. S jeho pomocou môžu spoločnosti zhromažďovať cenné informácie o návštevníkoch svojich webových stránok a ich správaní na webových stránkach. Digitálny svet sa však v posledných rokoch veľmi zmenil a zvýšili sa aj požiadavky na ochranu a bezpečnosť údajov. Spoločnosť Google preto vyvinula novú verziu nástroja Google Analytics, Google Analytics 4 (GA4), ktorá spĺňa moderné požiadavky.

V porovnaní so starou verziou nástroja Google Analytics, Universal Analytics, ponúka GA4 množstvo výhod. Tu sú niektoré z hlavných výhod:

  • Lepšia kontrola údajov:

GA4 vám poskytuje väčšiu kontrolu nad tým, aké údaje sa zhromažďujú a ako sa používajú.

  • Funkcie, ktoré určujú trendy:

GA4 ponúka nové funkcie, ktoré vám umožnia získať komplexnejší prehľad o správaní návštevníkov vašich webových stránok.

  • Dodržiavanie ochrany osobných údajov:

GA4 bol navrhnutý spoločnosťou Google s ohľadom na ochranu osobných údajov, a preto ponúka väčší súlad s právnymi predpismi.

  • Vylepšená integrácia:

GA4 sa bezproblémovo integruje s ostatnými nástrojmi Google, čo uľahčuje analýzu vašich marketingových a reklamných aktivít


Jednou z najdôležitejších otázok spoločností v súvislosti s GA4 je otázka dodržiavania právnych predpisov. Ochrana osobných údajov je predsa kľúčovým aspektom ochrany údajov a zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov musí byť vždy v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Dobrou správou je, že služba Google Analytics 4 bola vyvinutá s ohľadom na ochranu údajov. Tento nástroj ponúka vyšší súlad s právnymi predpismi ako stará verzia nástroja Google Analytics, Universal Analytics. GA4 ponúka napríklad možnosť anonymizovať IP adresy používateľov pred ich zhromažďovaním. Okrem toho je možné údaje používateľov vymazať, keď už nie sú potrebné. Okrem toho existuje množstvo nastavení a možností, pomocou ktorých môžete kontrolovať zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov.

Je však potrebné zvážiť aj niekoľko dôležitých aspektov, aby bolo používanie GA4 v súlade s právnymi predpismi. Patrí sem napríklad získanie súhlasu používateľa s používaním súborov cookie a iných technológií sledovania. Okrem toho musíte zabezpečiť, aby ste mali zásady ochrany osobných údajov, ktoré poskytujú jasné a zrozumiteľné informácie o tom, aké osobné údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako dlho sa uchovávajú. Mali by ste tiež zabezpečiť, aby ste údaje používali len na účely, na ktoré ste získali súhlas používateľov.

Okrem toho musíte zabezpečiť, aby ste dodržiavali všetky ostatné platné zákony a predpisy, ktoré upravujú ochranu osobných údajov, ako napríklad GDPR. Ak si nie ste istí, či je vaše používanie GA4 v súlade s právnymi predpismi, odporúčame vám poradiť sa s odborníkom na ochranu údajov.
Google Analytics 4: Naša služba podporuje B2B spoločnosti pri prechode na najnovšiu verziu

Ponúkame profesionálne služby, ktoré vám pomôžu prejsť na GA4 a zabezpečia, aby ste čo najlepšie využili nové funkcie a výhody tohto nástroja.

Tu sú niektoré z našich kľúčových služieb:

Školenia a semináre

Ponúkame školenia a semináre, ktoré vám a vášmu tímu poskytnú potrebné znalosti a zručnosti na efektívne používanie systému GA4.

Individuálne poradenstvo

Ponúkame vám individuálne poradenstvo, ktoré vám pomôže optimalizovať používanie GA4 a zabezpečí, že nástroj využijete naplno.

Konverzia na GA4

Pomôžeme vám s hladkým prechodom na GA4 vrátane konfigurácie a integrácie nástroja do vašej webovej stránky.

Dodržiavanie ochrany údajov

Podporujeme vás pri implementácii predpisov o ochrane údajov, aby sme zabezpečili, že vaše používanie GA4 je v súlade so zákonom.


Záver

Prechod na službu Google Analytics 4 je dôležitým krokom, ktorý vám umožní analyzovať návštevníkov webových stránok a ich správanie na webových stránkach spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou osobných údajov. GA4 ponúka oproti starej verzii služby Google Analytics mnoho výhod vrátane väčšieho súladu s ochranou osobných údajov a funkcií zameraných na budúcnosť.

Existujú však aj niektoré dôležité aspekty, ktoré je potrebné zvážiť, aby sa zabezpečilo, že používanie GA4 je v súlade s právnymi predpismi. Ponúkame vám profesionálne služby, ktoré vám pomôžu pri prechode na GA4 a zabezpečia, aby ste čo najlepšie využili nové funkcie a výhody tohto nástroja.