Please enter a search term:

Riešenia elektronického obchodu Sylius: Optimálna voľba pre vašu digitálnu transformáciu


Digitálna transformácia je v dnešnom svete podnikania nevyhnutná. V centre tohto vývoja je elektronický obchod, ktorý umožňuje spoločnostiam efektívne a účinne ponúkať svoje produkty a služby online. Naším cieľom ako digitálnej agentúry, konzultačnej a servisnej spoločnosti je podporovať B2B spoločnosti v ich digitálnej transformácii. Jednou z našich kľúčových kompetencií je implementácia systému Sylius, výkonného rámca elektronického obchodovania, ktorý tvorí základ úspešného online podnikania. Na tejto vstupnej stránke by sme vám chceli ponúknuť prehľad systému Sylius a našich služieb súvisiacich s týmto rámcom.

Sylius: flexibilný a prispôsobiteľný rámec elektronického obchodu

Sylius je open source rámec elektronického obchodu založený na PHP frameworku Symfony. Vyznačuje sa flexibilitou a prispôsobivosťou a možno ho individuálne prispôsobiť potrebám vášho podniku. Vďaka svojej modulárnej architektúre umožňuje Sylius rýchlu a jednoduchú implementáciu nových funkcií a prispôsobení, čo vedie k vysokej produktivite a škálovateľnosti.


Ako odborníci spoločnosti Sylius vám ponúkame širokú škálu služieb na úspešnú realizáciu vášho projektu elektronického obchodu:

  • Poradenstvo

Analyzujeme vaše požiadavky a v spolupráci s vami vypracujeme stratégiu na mieru pre realizáciu vášho projektu elektronického obchodu so systémom Sylius. Pritom zohľadňujeme vaše obchodné ciele aj potreby vašej cieľovej skupiny.

  • Koncepcia a návrh

Náš skúsený tím vytvorí atraktívny a používateľsky prívetivý dizajn vášho internetového obchodu, ktorý bude čo najlepšie prezentovať vašu značku a zákazníkom poskytne príjemný zážitok z nakupovania.

  • Vývoj

Technicky implementujeme vaše individuálne požiadavky a bez problémov integrujeme Sylius do vašej existujúcej IT infraštruktúry. Kladieme veľký dôraz na čistý kód, vysoký výkon a bezpečnosť.

  • Integrácia systémov tretích strán

Sylius ponúka širokú škálu rozhraní na integráciu systémov, ako sú CRM, ERP, poskytovatelia platobných a prepravných služieb. Podporujeme vás pri prepájaní týchto systémov a zabezpečujeme hladkú výmenu údajov.

  • Školenia a podpora

Ponúkame školenia pre vašich zamestnancov, aby ste mohli naplno využiť potenciál systému Sylius. Okrem toho je aj po úspešnom zavedení systému Sylius k dispozícii naša podpora, ktorá vám odpovie na otázky a vyrieši prípadné problémy.


Sylius je obzvlášť vhodný pre B2B spoločnosti, pretože ponúka špeciálne funkcie pre tento sektor:

  • Flexibilná cenotvorba

Pomocou systému Sylius môžete nastaviť rôzne cenové modely pre rôzne skupiny zákazníkov, ako sú množstevné zľavy, odstupňované ceny alebo individuálne cenové dohody. To vám umožňuje špecificky uspokojiť potreby vašich firemných zákazníkov.

  • Špecifické funkcie pre B2B

Sylius ponúka celý rad funkcií špeciálne prispôsobených požiadavkám B2B, ako je napríklad uvoľňovanie objednávok, správa rozpočtov, prispôsobené katalógy a pokročilé funkcie vykazovania.

  • Integrácia kanálov B2B

Sylius umožňuje bezproblémovú integráciu viacerých predajných kanálov, ako sú online obchody, mobilné aplikácie a trhoviská, aby ste svojim firemným zákazníkom poskytli jednotný a konzistentný nákupný zážitok.

  • Škálovateľnosť

Sylius je navrhnutý tak, aby rástol spolu s vaším podnikaním. Modulárna architektúra a flexibilná prispôsobiteľnosť frameworku vám umožňujú jednoducho rozširovať a prispôsobovať systém elektronického obchodu meniacim sa potrebám.

  • Bezpečnosť a dodržiavanie predpisov

Sylius je vytvorený s ohľadom na bezpečnosť a ochranu údajov. Framework spĺňa najvyššie bezpečnostné štandardy a podporuje vás pri dodržiavaní zákonných požiadaviek, ako je napríklad DSGVO.


Ako digitálna agentúra sme už podporili mnohé B2B spoločnosti pri zavádzaní systému Sylius a úspešne realizovali digitálne transformácie. Naše referencie svedčia o rozmanitosti našich zákazníkov a úspešnej realizácii projektov elektronického obchodu v rôznych odvetviach.

Digitálna transformácia je pre B2B spoločnosti nevyhnutná, aby si udržali náskok pred konkurenciou. Rámec elektronického obchodu Sylius je výkonné a flexibilné riešenie, ktoré je špeciálne prispôsobené požiadavkám spoločností B2B. Naša digitálna agentúra vám ponúka komplexné služby okolo systému Sylius na úspešnú realizáciu vášho projektu elektronického obchodu a optimálne umiestnenie vašej spoločnosti v digitálnom svete.