Please enter a search term:

 • Spryker

  Úspešný elektronický obchod B2B so spoločnosťou Spryker - Využite plný potenciál svojho online podnikania!

  Viac informácií nájdete tu:

Spryker - Vaše inovatívne e-commerce riešenie pre B2B spoločnosti

V dnešnom rýchlom svete digitálneho obchodovania je dôležité, aby spoločnosti B2B mali správne nástroje na udržanie konkurencieschopnosti a poskytovanie čo najlepších nákupných skúseností pre svojich zákazníkov. Naša digitálna agentúra vám pomôže riadiť digitálnu transformáciu so spoločnosťou Spryker. Táto vstupná stránka vám poskytne prehľad o riešeniach elektronického obchodu Spryker a o tom, ako vám naši odborníci môžu pomôcť čo najlepšie využiť túto inovatívnu platformu.

Čo je spoločnosť Spryker?

Spryker je vysoko flexibilná, modulárna a škálovateľná platforma elektronického obchodu navrhnutá špeciálne pre B2B spoločnosti. Vďaka kombinácii najmodernejšej technológie s používateľsky prívetivou architektúrou umožňuje Spryker podnikom rýchlo a efektívne rozvíjať svoju online prítomnosť a potešiť svojich zákazníkov nákupnými skúsenosťami šitými na mieru. Spryker ponúka širokú škálu funkcií vrátane správy produktov, správy zásob, správy obsahu, integrácie CRM a mnohých ďalších, ktorých cieľom je optimalizovať vaše B2B podnikanie a poskytnúť zákazníkom hladký nákupný proces.


Ako skúsená digitálna agentúra ponúkame komplexnú podporu pri implementácii Sprykera vo vašej spoločnosti. Naši odborníci majú rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti elektronického obchodu, vývoja webových stránok a digitálnej transformácie. Tu sú niektoré zo služieb, ktoré vám môžeme ponúknuť:

 • Poradenstvo a tvorba stratégie: začíname podrobnou analýzou vašej súčasnej digitálnej prítomnosti a obchodného modelu. Na základe našich zistení vytvoríme stratégiu na mieru s cieľom optimálne integrovať spoločnosť Spryker do vášho podnikania a dosiahnuť vaše ciele.
 • Implementácia a vývoj : Naši technickí experti sa postarajú o implementáciu systému Spryker do vašej existujúcej IT infraštruktúry. Dbáme na to, aby bola platforma bezproblémovo integrovaná do vašich existujúcich systémov a aby boli vykonané všetky potrebné úpravy.
 • Dizajn a používateľské prostredie: Pre vašu platformu Spryker vytvoríme atraktívny, používateľsky prívetivý dizajn, ktorý bude v súlade s vašimi smernicami pre značku a zároveň ponúkne vašim zákazníkom intuitívne nakupovanie.
 • Migrácia a integrácia údajov : Pomôžeme vám s migráciou údajov o produktoch, údajov o zákazníkoch a histórie objednávok z vášho predchádzajúceho systému do platformy Spryker. Pritom zabezpečíme, aby sa všetky údaje preniesli správne a úplne a aby vaši zákazníci profitovali z bezproblémového prechodu.
 • Školenia a podpora : Náš tím poskytuje rozsiahle školenia a podporu, aby sa vaši zamestnanci oboznámili s platformou Spryker a mohli ju efektívne používať. Od úvodu do základov až po pokročilé funkcie sa postaráme o to, aby váš tím mal vedomosti potrebné na plné využitie potenciálu systému Spryker.
 • Marketing a podpora predaja: Pomôžeme vám propagovať platformu elektronického obchodu Spryker a efektívne osloviť vaše cieľové skupiny. Naši odborníci vyvíjajú prispôsobené marketingové stratégie prispôsobené vášmu odvetviu a cieľovým skupinám s cieľom zvýšiť návštevnosť vašej webovej stránky a zvýšiť predaj.
 • Priebežná optimalizácia a údržba : Naša spolupráca sa nekončí úspešným spustením služby Spryker. Poskytujeme priebežnú optimalizáciu a údržbu, aby bola vaša platforma elektronického obchodu vždy aktuálna a technicky funkčná. Náš tím je vždy k dispozícii na riešenie problémov a vykonávanie vylepšení.


Implementácia spoločnosti Spryker do vašej B2B spoločnosti ponúka množstvo výhod, ktoré pozitívne ovplyvnia udržanie zákazníkov, príjmy a postavenie na trhu:

 • Škálovateľnosť: Spryker je navrhnutý tak, aby rástol spolu s vašou firmou. Modulárna architektúra vám umožňuje kedykoľvek pridávať nové funkcie a vykonávať úpravy bez toho, aby to ovplyvnilo celkovú štruktúru platformy.
 • Flexibilita: Spryker vám dáva slobodu prispôsobiť si riešenie elektronického obchodu presne podľa vašich potrieb a požiadaviek. Otvorená architektúra umožňuje jednoduchú integráciu nástrojov a služieb tretích strán, takže si môžete navrhnúť platformu presne tak, ako ju potrebujete pre svoje podnikanie.
 • Efektívnosť: Automatizáciou procesov a integráciou so systémami CRM a ERP môžete zefektívniť svoje obchodné operácie a znížiť pracovné zaťaženie svojich zamestnancov. Spryker vám umožňuje centrálne spravovať objednávky, zásoby a vzťahy so zákazníkmi, aby ste zabezpečili plynulú a efektívnu prevádzku.
 • Personalizácia: Spryker podporuje pokročilé funkcie personalizácie, ktoré vám umožnia poskytovať zákazníkom nákupné skúsenosti na mieru. Môžete vytvárať prispôsobené ponuky, odporúčania a obsah na základe preferencií a správania vašich zákazníkov a budovať tak ich lojalitu a zvyšovať predaj.
 • Rýchlosť: Spryker je známy svojím rýchlym načítaním a výkonom, čo je výhodné pre vás aj vašich zákazníkov. Rýchle načítanie zabezpečí, že vaši zákazníci nebudú frustrovaní a neopustia vaše webové stránky pred dokončením nákupu. To vám umožní zvýšiť mieru konverzie a zvýšiť predaj.
 • Bezpečnosť: Bezpečnosť vašich údajov a údajov vašich zákazníkov je pre spoločnosť Spryker najvyššou prioritou. Platforma využíva najmodernejšie bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečujú, že vaše údaje sú chránené a nedochádza k neoprávnenému prístupu.
 • Mobilita: Platforma Spryker je plne optimalizovaná pre mobilné zariadenia, takže vaši zákazníci majú prístup na vaše webové stránky a môžu nakupovať kedykoľvek a kdekoľvek. Optimalizácia pre mobilné zariadenia tiež zabezpečuje optimálne zobrazenie vašej webovej stránky na všetkých zariadeniach a veľkostiach obrazovky, čím sa zvyšuje použiteľnosť a miera konverzie.
 • OptimalizáciavýkonuShopware: Analýza webovej lokality Shopware z hľadiska úzkych miest výkonu a optimalizácia času načítania a odozvy

Naše kompetencie a služby pri zavádzaní spoločnosti Spryker

Ako skúsená digitálna agentúra ponúkame komplexnú podporu pri zavádzaní spoločnosti Spryker vo vašej spoločnosti. Naši odborníci majú rozsiahle znalosti a skúsenosti v oblasti elektronického obchodu, vývoja webových stránok a digitálnej transformácie. Tu sú niektoré zo služieb, ktoré vám môžeme ponúknuť:

Výhody spoločnosti Spryker pre spoločnosti B2B

Implementácia spoločnosti Spryker do vašej B2B spoločnosti ponúka množstvo výhod, ktoré budú mať pozitívny vplyv na udržanie zákazníkov, príjmy a postavenie na trhu:

Spryker je výkonné, flexibilné a perspektívne riešenie elektronického obchodu navrhnuté špeciálne pre spoločnosti B2B. Implementáciou riešenia Spryker vo vašej spoločnosti môžete optimalizovať svoju online prezentáciu, ponúknuť zákazníkom personalizované a používateľsky prívetivé nakupovanie a v konečnom dôsledku zvýšiť svoj predaj.

Sme vaším spoľahlivým partnerom pri implementácii a optimalizácii riešenia Spryker vo vašej spoločnosti. Vďaka našim komplexným odborným znalostiam a širokej ponuke služieb vás podporíme v každom kroku procesu digitálnej transformácie. Od vývoja stratégie a implementácie až po priebežnú optimalizáciu a údržbu sme tu, aby sme zabezpečili, že naplno využijete potenciál Spryker a posuniete svoje B2B podnikanie na vyššiu úroveň.