Please enter a search term:

 • Agentúra Pimcore

  Zvýšte svoju konkurencieschopnosť s PIMCore - odborníkmi na centrálnu správu údajov a úspešné stratégie elektronického obchodu.

  Využite odborné znalosti teraz!

PIMcore: Váš partner pre úspešnú digitálnu transformáciu


V dnešnom digitálnom svete je pre spoločnosti veľmi dôležité rýchlo reagovať na zmeny na trhu a neustále optimalizovať svoje obchodné procesy. Efektívne a škálovateľné riešenia na správu údajov pritom zohrávajú kľúčovú úlohu. Naša digitálna agentúra sa špecializuje na podporu B2B spoločností pri ich digitálnej transformácii a ponúka komplexné poradenstvo a služby pri zavádzaní a používaní systému PIMCore. Vďaka tomuto riešeniu môžete centrálne spravovať údaje o svojich produktoch a optimálne ich pripraviť pre rôzne kanály, ako sú napríklad online obchody, katalógy alebo mobilné aplikácie.

V tomto článku by sme vám chceli poskytnúť úvodný prehľad o PIMCore a našich službách v oblasti PIM (Product Information Management) a elektronického obchodu.


PIMCore je open source platforma pre správu informácií o produktoch (PIM) a správu digitálnych aktív (DAM), ktorá umožňuje spoločnostiam centrálne spravovať, optimalizovať a prehrávať údaje o svojich produktoch v rôznych kanáloch. Pomocou aplikácie PIMCore môžete v jedinej aplikácii zachytávať, udržiavať a štruktúrovať všetky relevantné informácie o svojich produktoch, ako sú popisy, technické údaje, obrázky a videá. Platforma podporuje rôzne formáty súborov a jazyky a ponúka výkonné funkcie na obohacovanie a overovanie údajov.


Ako digitálna agentúra a poradenská spoločnosť máme rozsiahle skúsenosti a odborné znalosti v oblasti implementácie a prispôsobovania riešení PIMCore pre spoločnosti B2B. Naši odborníci vás podporia vo všetkých fázach digitálnej transformácie - od analýzy vašich požiadaviek a návrhu stratégie PIM až po implementáciu a školenie vašich zamestnancov. Využijete pritom naše hlboké porozumenie výzvam a príležitostiam digitálnej transformácie, ako aj naše skúsenosti so spoluprácou so spoločnosťami z rôznych odvetví.


Ponúkame širokú škálu služieb na optimálnu podporu vašej spoločnosti pri zavádzaní systému PIMCore:

 • Analýza potrieb

Spoločne s vami analyzujeme váš súčasný proces správy údajov, identifikujeme potenciál na zlepšenie a vyvinieme riešenie PIMCore prispôsobené vašim požiadavkám.

 • Integrácia systému

Systém PIMCore bezproblémovo integrujeme do vášho existujúceho prostredia IT a zabezpečíme, aby boli zohľadnené všetky relevantné zdroje údajov a rozhrania.

 • Migrácia údajov

Podporíme vás pri prenose vašich existujúcich údajov o produktoch do systému PIMCore a zabezpečíme hladký priebeh migrácie.

 • Prispôsobenie a rozšírenie

Systém PIMCore prispôsobujeme vašim individuálnym potrebám a podľa potreby vyvíjame rozšírenia a funkcie na mieru.

 • Školenia a podpora

Školíme vašich zamestnancov v používaní systému PIMCore a poskytujeme poradenstvo a podporu po implementácii, aby sme zabezpečili bezproblémovú prevádzku a neustálu optimalizáciu správy vašich údajov.


Okrem modulu PIM ponúka PIMCore aj komplexné riešenia elektronického obchodu, ktoré vám umožnia rozvíjať vaše podnikanie online a efektívne distribuovať vaše produkty prostredníctvom digitálnych kanálov. Naši odborníci vás podporia pri vývoji a realizácii úspešnej stratégie elektronického obchodu na základe vašich individuálnych cieľov a požiadaviek. To okrem iného zahŕňa:

 • Vývoj obchodu

Navrhneme a vyvinieme váš online obchod na základe PIMCore a zabezpečíme, aby bol optimálne zosúladený s vašou cieľovou skupinou a stratégiou predaja.

 • Integrácia poskytovateľov platobných a prepravných služieb

Do vášho obchodu integrujeme všetkých potrebných poskytovateľov platobných a prepravných služieb a zabezpečíme hladký priebeh objednávkových procesov.

 • Viackanálový predaj

Podporujeme vás pri prepájaní vášho internetového obchodu s ďalšími predajnými kanálmi, ako sú trhoviská, sociálne médiá alebo kamenné predajne, s cieľom maximalizovať váš dosah a predaj.

 • Online marketing

Vyvíjame účinné online marketingové stratégie, aby sa váš obchod dostal do povedomia cieľovej skupiny a zvýšil sa počet návštevníkov a miera konverzie.


Zavedenie systému PIMCore ponúka vašej spoločnosti množstvo výhod:

 • Efektívnu správu údajov

PIMCore vám umožňuje centrálne spravovať a optimalizovať údaje o produktoch, čo vedie k výraznému zlepšeniu kvality údajov a zníženiu počtu chýb a nezrovnalostí.

 • Škálovateľnosť a flexibilita

PIMCore je mimoriadne flexibilné a škálovateľné riešenie, ktoré rastie spolu s potrebami vašej spoločnosti a dokáže sa ľahko prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu.

 • Rýchle uvedenie na trh

Vďaka centrálnej správe a poskytovaniu údajov o produktoch môžete rýchlejšie uviesť na trh nové produkty a ponuky a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.

Spoluprácou s našou digitálnou agentúrou získate aj tieto výhody:

 • Rozsiahle odborné znalosti

Máme dlhoročné skúsenosti so zavádzaním a optimalizáciou riešení PIMCore pre spoločnosti B2B a poznáme výzvy a faktory úspechu digitálnej transformácie.

 • Individuálne riešenia

Vyvíjame individuálne riešenia PIMCore, ktoré sú presne prispôsobené vašim požiadavkám a cieľom, a sprevádzame vás od koncepcie až po implementáciu.

 • Všestranná podpora

Sme vám neustále k dispozícii s poradenstvom a podporou a zabezpečujeme bezproblémovú prevádzku a neustálu optimalizáciu vašej inštalácie PIMCore.

PIMCore je výkonné a flexibilné riešenie na centrálnu správu údajov o vašich produktoch a implementáciu úspešných stratégií elektronického obchodu. Naša digitálna agentúra sa špecializuje na podporu B2B spoločností pri ich digitálnej transformácii a ponúka komplexné poradenstvo a služby pri zavádzaní a používaní systému PIMCore. Vďaka našim odborným znalostiam a širokej ponuke služieb sme vaším ideálnym partnerom pre úspešnú digitálnu transformáciu.

Získajte viac informácií o našich kompetenciách, službách a úspešných príbehoch v oblasti PIMCore a nechajte našich odborníkov, aby vás podporili pri realizácii vašej individuálnej stratégie PIM a e-commerce. Navštívte našu úvodnú stránku, kde nájdete viac informácií, a kontaktujte nás pre nezáväznú konzultáciu.

Spoločne budeme formovať digitálnu transformáciu vo vašej spoločnosti a zabezpečíme vašu konkurencieschopnosť v čoraz viac zosieťovanom a dynamickom svete.