Please enter a search term:

 • Django CMS

  Okrem základných funkcií známych z iných CMS presvedčí Django svojím spracovaním front-endu

  Tadiaľto!

Django CMS

Okrem základných funkcií známych z iných CMS presvedčí Django aj svojou front-end editáciou, t. j. možnosťou upravovať webové stránky priamo v ich pôvodnom zobrazení. Okrem toho sú vytvorené webové stránky aj automaticky responzívne, t. j. optimalizované v zobrazení pre rôzne digitálne koncové zariadenia.

B2B Spoločnosť: Objavte výhody Django a Django CMS pre vašu digitálnu transformáciu

V dnešnej digitálnej ére sa podniky spoliehajú na neustály vývoj, aby si udržali konkurencieschopnosť. Ako digitálna agentúra a poradenská spoločnosť pomáhame B2B spoločnostiam s ich digitálnou transformáciou implementáciou Django a Django CMS. Na tejto úvodnej stránke vám poskytujeme prvý prehľad o Django ako riešení CMS a predstavujeme naše kompetencie a služby, ktoré vás budú sprevádzať na ceste k digitálnej dokonalosti.


Django je najmodernejší webový rámec s otvoreným zdrojovým kódom založený na jazyku Python, ktorý umožňuje vývojárom rýchlo a efektívne vytvárať výkonné webové aplikácie. Django CMS je systém na správu obsahu (CMS) postavený na Django a je známy svojou používateľsky prívetivou, modulárnou a flexibilnou architektúrou. Podnikom poskytuje spoľahlivé, škálovateľné a prispôsobiteľné riešenie na správu ich online prezentácie.

Niektoré z kľúčových výhod Django a Django CMS sú:

 • Rýchle Vývoj

Django umožňuje vývojárom rýchlo a efektívne písať kód svojich webových aplikácií vďaka svojej filozofii "batérie v sebe" a opakovane použiteľným stavebným blokom kódu.

 • Bezpečnosť

Django kladie veľký dôraz na bezpečnosť a pomáha organizáciám chrániť ich webové aplikácie pred bežnými bezpečnostnými rizikami, ako sú SQL injection, cross-site scripting (XSS) a cross-site request forgery (CSRF).

 • Škálovateľnosť

Django a Django CMS sú vysoko škálovateľné riešenia, ktoré umožňujú spoločnostiam ľahko prispôsobiť svoje webové aplikácie rastúcemu počtu používateľov a požiadavkám.


Ako odborníci na digitálnu transformáciu ponúkame B2B spoločnostiam širokú škálu služieb prispôsobených implementácii Django a Django CMS. Medzi naše hlavné kompetencie patria:

 • Strategické poradenstvo:

Analyzujeme vašu existujúcu webovú prezentáciu a IT infraštruktúru, identifikujeme oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a vypracujeme na mieru šitú stratégiu implementácie Django a Django CMS vo vašej firme.

 • Návrh a vývojwebových stránok

Náš tím skúsených webových dizajnérov a vývojárov vytvára atraktívne, používateľsky prívetivé a responzívne webové stránky založené na Django a Django CMS, ktoré spĺňajú vaše individuálne požiadavky.

 • Integrácia

Systémy Django a Django CMS bezproblémovo integrujeme do vášho existujúceho IT prostredia vrátane systémov CRM, platforiem elektronického obchodu, nástrojov na automatizáciu marketingu a ďalších relevantných aplikácií.

 • Školenia a Podpora

Poskytujeme komplexné školenie pre vašich zamestnancov, aby sme ich oboznámili s funkciami a možnosťami systémov Django a Django CMS. Náš tím podpory je k dispozícii na riešenie technických problémov a zabezpečenie bezproblémového fungovania vašich webových aplikácií.

 • Údržba a Ďalší vývoj

Postaráme sa o pravidelnú údržbu vašich webových aplikácií založených na Django a Django CMS a podporíme vás v neustálom rozvoji vašej digitálnej prezentácie, aby ste splnili meniace sa požiadavky trhu.


B2B spoločnosti čelia v digitálnom svete osobitným výzvam, ako je napríklad potreba prezentovať komplexné produkty a služby online, efektívne riadiť predaj a budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi. Django a Django CMS ponúkajú B2B spoločnostiam celý rad výhod vrátane:

 • Flexibilita

Modulárna architektúra systémov Django a Django CMS umožňuje B2B spoločnostiam flexibilne a individuálne prispôsobovať svoje webové aplikácie ich špecifickým požiadavkám.

 • Efektívnosť

Pomocou systémov Django a Django CMS môžu B2B spoločnosti zefektívniť svoje interné procesy napríklad centralizáciou správy informácií o produktoch, marketingových materiálov a údajov o zákazníkoch.

 • Prispôsobivosť

Škálovateľnosť systémov Django a Django CMS umožňuje spoločnostiam B2B prispôsobiť svoje webové aplikácie v priebehu času rastu ich podnikania a meniacim sa potrebám ich zákazníkov.

 • Integrácia

Systémy Django a Django CMS možno bez problémov integrovať s inými systémami a aplikáciami, čo umožňuje B2B spoločnostiam efektívne prepojiť celé svoje IT prostredie a vytvárať synergie.

 • Zabezpečenie

Vysoké bezpečnostné štandardy systémov Django a Django CMS poskytujú B2B spoločnostiam ochranu, ktorú potrebujú na bezpečnú správu dôverných obchodných údajov a informácií o zákazníkoch.


 • Znalosť odvetvia

Rozumieme výzvam a požiadavkám spoločností B2B a dokážeme vyvinúť cielené riešenia na optimalizáciu vašich digitálnych procesov.

 • Skúsenosti

Náš tím skúsených webových dizajnérov, vývojárov a odborníkov na online marketing už realizoval množstvo úspešných projektov Drupal pre B2B spoločnosti.

 • Kvalita

Kladieme veľký dôraz na kvalitu a zabezpečujeme, aby vaše webové stránky Drupal boli nielen vizuálne príťažlivé, ale aj technicky bezchybné a odolné voči budúcnosti.

 • Orientácia na zákazníka

Úzko s vami spolupracujeme a do centra našej práce kladieme vaše individuálne potreby a obchodné ciele, aby sme pre vašu spoločnosť vytvorili to najlepšie možné riešenie.

 • Podpora

Náš špecializovaný tím podpory je vždy k dispozícii, aby odpovedal na otázky, riešil problémy a zabezpečil optimálny chod vašej webovej stránky Drupal.

V čoraz viac prepojenom a digitálnom svete je pre spoločnosti B2B nevyhnutné používať výkonné, flexibilné a bezpečné webové aplikácie, aby boli úspešné. Ako digitálna agentúra a poradenská spoločnosť sme odhodlaní sprevádzať vás digitálnou transformáciou a predstaviť vám výhody systémov Django a Django CMS. Vďaka našim komplexným zručnostiam a službám vám pomôžeme posunúť vašu webovú prezentáciu na vyššiu úroveň a dosiahnuť vaše obchodné ciele.

V čoraz viac prepojenom a digitálnom svete je pre spoločnosti B2B nevyhnutné používať výkonné, flexibilné a bezpečné webové aplikácie, aby boli úspešné. Ako digitálna agentúra a poradenská spoločnosť sme odhodlaní sprevádzať vás digitálnou transformáciou a predstaviť vám výhody systémov Django a Django CMS. Vďaka našim komplexným zručnostiam a službám vám pomôžeme posunúť vašu webovú prezentáciu na vyššiu úroveň a dosiahnuť vaše obchodné ciele.