Please enter a search term:

 • OnOffice

  OnOffice: Kompletné riešenie pre úspešné realitné spoločnosti - efektívnosť, prispôsobivosť a komplexná podpora.

  Týmto spôsobom:

OnOffice - optimálne riešenie pre realitné spoločnosti

V dnešnom rýchlom digitálnom svete je pre realitné spoločnosti veľmi dôležité držať krok s aktuálnymi technologickými trendmi. Na udržanie konkurencieschopnosti je nevyhnutné nájsť inovatívne riešenia, ktoré uľahčia každodennú prácu a zvýšia efektivitu. V tejto súvislosti naša digitálna agentúra predstavuje "OnOffice", komplexné riešenie špeciálne pre realitné spoločnosti. V tomto článku získate podrobný prehľad o našich kompetenciách a službách v oblasti "OnOffice" a dozviete sa, ako môžete optimalizovať svoju spoločnosť integráciou tohto inovatívneho riešenia.

OnOffice - riešenie na mieru pre realitné spoločnosti

OnOffice je komplexné softvérové riešenie pre realitné spoločnosti, vyvinuté na mieru požiadavkám tohto špecifického odvetvia. Softvér ponúka širokú škálu funkcií, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám realitných maklérov a manažérov. Patria medzi ne:

 • Správa klientov a nehnuteľností
 • Vytváranie expozícií
 • Plánovanie
 • Komunikačné nástroje
 • Správa úloh
 • Funkcie na vytváranie správ a analýzu
 • Rozhrania s realitnými portálmi a sociálnymi médiami

S aplikáciou OnOffice môžu realitné spoločnosti optimalizovať svoje procesy, zlepšiť tímovú prácu a v konečnom dôsledku zvýšiť svoju produktivitu.


Naša digitálna agentúra vám ponúka komplexnú škálu služieb v rámci riešenia OnOffice pre realitné spoločnosti:

 • Poradenstvo a tvorba stratégie

Naša digitálna agentúra ponúka komplexné poradenstvo, ktoré zabezpečí optimálnu integráciu riešenia OnOffice do vašej spoločnosti. Najskôr analyzujeme vaše súčasné obchodné procesy, identifikujeme potenciál na zlepšenie a vypracujeme stratégiu na mieru pre zavedenie a používanie OnOffice. Naším cieľom je poskytnúť vám bezproblémovú integráciu systému, ktorá spĺňa vaše individuálne požiadavky.

 • Školenia a podpora

Sme si vedomí, že úspešné zavedenie nového softvérového riešenia si vyžaduje aj primerané zaškolenie zamestnancov. Z tohto dôvodu ponúkame komplexné školenia, ktoré váš tím oboznámia so softvérom OnOffice a zabezpečia, aby dokázali efektívne využívať všetky funkcie. Okrem toho sme vám k dispozícii aj na podporu a ďalšie školenia po implementácii softvéru OnOffice, aby sme vám zabezpečili dlhodobý úspech.

 • Prispôsobenie a vylepšenia

Každá spoločnosť má svoje vlastné požiadavky a spôsoby práce. Preto vám ponúkame možnosť prispôsobiť OnOffice vašim špecifickým potrebám. Naši skúsení vývojári môžu vytvoriť prispôsobenia a rozšírenia softvéru, aby sa zabezpečila jeho optimálna integrácia s vašimi existujúcimi procesmi a systémami. To vám umožní ďalej optimalizovať pracovné postupy a zvýšiť produktivitu vašej spoločnosti.

 • Rozhrania a integrácie

Dôležitým aspektom implementácie softvéru OnOffice je integrácia s vašimi existujúcimi systémami a platformami. Naša digitálna agentúra vám ponúka komplexnú podporu pri vytváraní rozhraní a integrácií. Zabezpečíme, aby aplikácia OnOffice hladko fungovala s vašimi existujúcimi nástrojmi, ako sú systémy CRM, účtovný softvér alebo e-mailové aplikácie. Okrem toho vám ponúkame možnosť prepojiť OnOffice s rôznymi realitnými portálmi a sociálnymi médiami, aby ste zvýšili svoj dosah a viditeľnosť.

 • Bezpečnosť údajov a ochrana súkromia

V čoraz viac digitalizovanom svete je ochrana vašich údajov mimoriadne dôležitá. Naša digitálna agentúra kladie veľký dôraz na bezpečnosť a ochranu údajov a zabezpečuje, aby riešenie OnOffice spĺňalo najvyššie bezpečnostné štandardy. Poskytujeme tiež poradenstvo v oblasti dodržiavania všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a ďalších príslušných predpisov, aby sme zabezpečili, že vaše údaje budú spravované zodpovedne a v súlade so zákonom.

 • Priebežná optimalizácia a ďalší vývoj

Technológie sa neustále vyvíjajú a je dôležité udržiavať vaše softvérové riešenia v aktuálnom stave. V rámci našich služieb OnOffice ponúkame priebežnú optimalizáciu a ďalší vývoj softvéru. Úzko s vami spolupracujeme, aby sme pochopili vaše požiadavky a potreby a softvér podľa toho prispôsobili a vylepšili.

Výberom služby OnOffice a využívaním našich služieb investujete do budúcej životaschopnosti svojho realitného podnikania a urobíte dôležitý krok k vyššej efektívnosti, produktivite a konkurencieschopnosti. Neváhajte nás kontaktovať, aby ste sa dozvedeli viac o našich službách a riešení OnOffice a spoločne zabezpečili úspech vášho podnikania.