Please enter a search term:

 • Abacus

  Úspešná digitálna transformácia: mprofi AG & Abacus - Vaša cesta k efektívnym, škálovateľným a bezpečným riešeniam B2B.

  Týmto spôsobom:

Abacus: Cloudové riešenia ERP a účtovníctva

V dnešnom rýchlom svete podnikania je digitálna transformácia nevyhnutná na udržanie konkurencieschopnosti a splnenie požiadaviek trhu. Implementácia efektívnych cloudových riešení ERP a miezd je jedným z najdôležitejších krokov na optimalizáciu vašich činností a udržanie vášho podniku na ceste k úspechu. mprofi AG, popredná digitálna agentúra, sa špecializuje na pomoc B2B spoločnostiam pri ich digitálnej transformácii a poskytuje im výkonné cloudové riešenia od spoločnosti Abacus. V tomto článku vám predstavíme naše kompetencie a služby a poskytneme vám prvý prehľad našich cloudových riešení Abacus.

Abacus: popredná značka pre cloudové ERP a mzdové účtovníctvo

Abacus je renomovaným poskytovateľom cloudových riešení ERP a mzdového účtovníctva, ktoré vynikajú jednoduchosťou používania, škálovateľnosťou a flexibilitou. Vďaka širokej škále modulov a funkcií umožňuje Abacus spoločnostiam všetkých veľkostí automatizovať svoje procesy, efektívne spravovať údaje a prijímať informované rozhodnutia.

V dnešnom rýchlom svete podnikania je digitálna transformácia nevyhnutná na udržanie konkurencieschopnosti a splnenie požiadaviek trhu. Implementácia efektívnych cloudových riešení ERP a miezd je jedným z najdôležitejších krokov na optimalizáciu vašich činností a udržanie vášho podniku na ceste k úspechu. mprofi AG, popredná digitálna agentúra, sa špecializuje na podporu B2B spoločností pri ich digitálnej transformácii a poskytuje im výkonné cloudové riešenia od spoločnosti Abacus. V tomto článku vám predstavíme naše kompetencie a služby a poskytneme vám prvý prehľad našich cloudových riešení Abacus.

Abacus: popredná značka pre cloudové ERP a mzdové účtovníctvo

Abacus je renomovaným poskytovateľom cloudových riešení ERP a mzdového účtovníctva, ktoré vynikajú jednoduchosťou používania, škálovateľnosťou a flexibilitou. Vďaka širokej škále modulov a funkcií umožňuje Abacus spoločnostiam všetkých veľkostí automatizovať svoje procesy, efektívne spravovať údaje a prijímať informované rozhodnutia.

mprofi AG: Váš partner pre digitálnu transformáciu

Spoločnosť mprofi AG ako skúsená digitálna agentúra sprevádza B2B spoločnosti pri implementácii riešení Abacus a podporuje ich v každej fáze digitálnej transformácie. Naše kompetencie a služby zahŕňajú:

a. Poradenstvo a analýza potrieb: Analyzujeme vaše obchodné požiadavky, identifikujeme potenciál optimalizácie a spolu s vami vypracujeme stratégiu implementácie cloudových riešení Abacus na mieru vo vašej spoločnosti.

b. Integrácia a prispôsobenie systému: Postaráme sa o bezproblémovú integráciu systému Abacus do vašej existujúcej IT infraštruktúry a prispôsobíme systém vašim obchodným procesom a požiadavkám.

c. Školenia a podpora: Náš tím odborníkov poskytuje komplexné školenia a priebežnú podporu, aby vaši zamestnanci mohli efektívne používať riešenia Abacus a naplno využiť ich potenciál.

d. Bezpečnosť údajov a ochrana súkromia: Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť vašich údajov a zabezpečujeme, aby cloudové riešenia Abacus spĺňali najvyššie štandardy bezpečnosti údajov a ochrany súkromia.

Cloudové riešenia Abacus: Flexibilita a škálovateľnosť pre spoločnosti B2B

Naše cloudové riešenia Abacus ponúkajú B2B spoločnostiam širokú škálu výhod a funkcií:

a. Systém ERP: Systém Abacus ERP umožňuje efektívne riadenie vašich obchodných procesov a zdrojov vrátane finančného riadenia, skladového hospodárstva, výroby, predaja a ďalších. Poskytuje prehľad o vašich obchodných operáciách v reálnom čase a pomáha vám prijímať informované rozhodnutia a prispôsobovať obchodnú stratégiu.

b. Mzdy: Riešenie Abacus pre mzdy automatizuje a zjednodušuje výpočet miezd, daní a odvodov na sociálne zabezpečenie. Zabezpečuje súlad s predpismi a umožňuje vám venovať viac času strategickým úlohám.

c. Škálovateľnosť: Cloudové riešenia Abacus sú škálovateľné a rastú spolu s vaším podnikaním. Môžete ľahko pridávať nové moduly a funkcie, aby ste vyhoveli svojim meniacim sa potrebám.

d. Mobilita a flexibilita: S riešeniami Abacus Cloud máte prístup k svojim údajom a obchodným procesom kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vaši zamestnanci môžu efektívnejšie spolupracovať a nie sú viazaní na pevné pracovné stanice.

e. Bezpečnosť a ochrana údajov: Riešenia Abacus Cloud ponúkajú najvyššie bezpečnostné štandardy vrátane pravidelného zálohovania, šifrovania údajov a bezpečnostných kontrol. Sú v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a zabezpečujú ochranu vašich citlivých údajov.

Digitálna transformácia je kľúčová pre úspech vašej B2B spoločnosti. mprofi AG ako skúsená digitálna agentúra vás podporuje pri implementácii riešení Abacus Cloud ERP a mzdových riešení, ktoré optimalizujú vaše obchodné procesy a poskytujú vám konkurenčnú výhodu. Naše komplexné kompetencie a služby, od poradenstva a analýzy potrieb až po integráciu systému, prispôsobenie, školenia a podporu, zabezpečia úspešnú implementáciu a efektívne využívanie riešení Abacus vo vašom podniku.

Objavte viac informácií o našich riešeniach Abacus Cloud na našej vstupnej stránke a zistite, ako môže spoločnosť mprofi AG sprevádzať vašu spoločnosť na ceste k digitálnej transformácii. Kontaktujte nás ešte dnes a dohodnite si nezáväznú konzultáciu a urobte spolu s nami ďalší krok k digitálnemu úspechu.


Ako skúsená digitálna agentúra sprevádza mprofi AG B2B spoločnosti pri zavádzaní riešení Abacus a podporuje ich v každej fáze ich digitálnej transformácie. Naše kompetencie a služby zahŕňajú:

 • Poradenstvo a analýza potrieb

Analyzujeme vaše obchodné požiadavky, identifikujeme potenciál optimalizácie a spolupracujeme s vami na vypracovaní individuálnej stratégie implementácie cloudových riešení Abacus vo vašej spoločnosti.

 • Integrácia a prispôsobenie systému

Postaráme sa o bezproblémovú integráciu systému Abacus do vašej existujúcej IT infraštruktúry a individuálne prispôsobíme systém vašim obchodným procesom a požiadavkám.

 • Školenia a podpora

Náš tím odborníkov poskytuje komplexné školenia a priebežnú podporu, aby vaši zamestnanci mohli efektívne používať riešenia Abacus a naplno využiť ich potenciál.

 • Bezpečnosť údajov a ochrana súkromia

Kladieme veľký dôraz na bezpečnosť vašich údajov a zabezpečujeme, aby cloudové riešenia Abacus spĺňali najvyššie štandardy bezpečnosti a ochrany údajov.


Naše riešenia Abacus Cloud ponúkajú B2B spoločnostiam širokú škálu výhod a funkcií:

 • ERP systém

Systém Abacus ERP umožňuje efektívne riadenie vašich obchodných procesov a zdrojov vrátane finančného riadenia, riadenia skladov, výroby, predaja a ďalších. Poskytuje prehľad o vašich obchodných operáciách v reálnom čase a pomáha vám prijímať informované rozhodnutia a prispôsobovať vašu obchodnú stratégiu.

 • Mzdy

Riešenie Abacus pre mzdy automatizuje a zjednodušuje výplaty, výpočty daní a odvodov na sociálne zabezpečenie. Zabezpečuje súlad s predpismi a umožňuje vám venovať viac času strategickým úlohám.

 • Škálovateľnosť

Cloudové riešenia Abacus sú škálovateľné a rastú spolu s vaším podnikaním. Môžete jednoducho pridávať nové moduly a funkcie, aby ste vyhoveli svojim meniacim sa potrebám.

 • Mobilita a flexibilita

S riešeniami Abacus Cloud máte prístup k svojim údajom a obchodným procesom kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Vaši zamestnanci môžu efektívnejšie spolupracovať a nie sú viazaní na pevné pracovné stanice.

 • Bezpečnosť a ochrana údajov

Riešenia Abacus Cloud ponúkajú najvyššie bezpečnostné štandardy vrátane pravidelného zálohovania, šifrovania údajov a bezpečnostných kontrol. Sú v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a zabezpečujú ochranu vašich citlivých údajov.

Digitálna transformácia je rozhodujúca pre úspech vášho B2B podnikania. mprofi AG ako skúsená digitálna agentúra vás podporuje pri implementácii cloudových riešení ERP a miezd Abacus, ktoré optimalizujú vaše obchodné procesy a poskytujú vám konkurenčnú výhodu. Naše komplexné kompetencie a služby, od poradenstva a analýzy potrieb až po integráciu systému, prispôsobenie, školenia a podporu, zabezpečia úspešnú implementáciu a efektívne využívanie riešení Abacus vo vašom podniku.