Please enter a search term:

Riešenia elektronického obchodu Magento pre spoločnosti B2B


V dnešnom digitálnom svete sú riešenia elektronického obchodu nevyhnutné pre úspech podnikov B2B. Výkonná a flexibilná platforma môže všetko zmeniť. Ako skúsená digitálna agentúra vás podporujeme pri vašej digitálnej transformácii a ponúkame komplexné služby okolo systému elektronického obchodu Magento. Naše odborné znalosti siahajú od poradenstva a plánovania až po implementáciu, optimalizáciu a podporu. V tomto článku predstavujeme naše kompetencie a služby v oblasti Magento.


 • Škálovateľnosť

Magento rastie spolu s vašou firmou a flexibilne sa prispôsobuje vašim požiadavkám.

 • Flexibilita

Štruktúra open source umožňuje individuálne prispôsobenie a rozšírenia pre vaše špecifické potreby.

 • Funkcie špecifické pre B2B

Magento ponúka funkcie, ako je individuálne oceňovanie, rýchle objednávanie a schvaľovanie zákazníkmi, ktoré sú nevyhnutné pre spoločnosti B2B.

 • Integrácia

Magento sa bezproblémovo integruje s existujúcimi systémami ERP, CRM a PIM, čím sa zabezpečí hladký prenos údajov.


Naša ponuka zahŕňa všetky aspekty riešenia elektronického obchodu Magento, od vývoja stratégie až po technickú implementáciu. Naše služby zahŕňajú:

 • Poradenstvo a stratégia

Analyzujeme vaše obchodné požiadavky a pomôžeme vám vybrať správne riešenie Magento pre váš B2B biznis.

 • Dizajn a používateľské skúsenosti

Náš tím dizajnérov UX vyvíja pútavé a používateľsky prívetivé internetové obchody na mieru vašim zákazníkom.

 • Technická implementácia

Naši vývojári Magento technicky implementujú vaše požiadavky a zabezpečia, aby váš online obchod fungoval bez problémov.

 • Integrácia

Bez problémov integrujeme Magento do vášho existujúceho IT prostredia, aby sme zabezpečili optimálny prenos údajov a spracovanie procesov.

 • Školenia a podpora

Ponúkame komplexné školenia pre váš tím, aby sme zabezpečili úspešné používanie Magenta. Okrem toho sme vám k dispozícii s podporou a údržbou.


Náš projektový prístup je založený na osvedčených metódach a procesoch, ktoré zabezpečia úspešnú implementáciu vášho riešenia elektronického obchodu Magento:

 • Úvodný workshop

Na spoločnom workshope identifikujeme vaše obchodné požiadavky a definujeme ciele projektu.

 • Plánovanie projektu

Na základe výsledkov workshopu vytvoríme podrobný plán projektu, ktorý obsahuje všetky fázy, míľniky a zdroje.

 • Agilný vývoj

Pracujeme podľa agilných metód, aby sme zabezpečili neustále zlepšovanie a rýchle prispôsobovanie sa vašim potrebám. Zameriavame sa na krátke vývojové cykly a úzku komunikáciu s vami.

 • Zabezpečenie kvality

V každej fáze vývoja kladieme veľký dôraz na zabezpečenie kvality. Naši odborníci testujú všetky funkcie, aby zabezpečili bezchybné fungovanie vášho internetového obchodu.

 • Nasadenie a spustenie

Podporíme vás pri úspešnom nasadení vášho internetového obchodu Magento vrátane migrácie údajov a integrácie do vášho existujúceho systémového prostredia.

 • Podpora po spustení

Po uvedení do prevádzky vám naďalej pomáhame s podporou, údržbou a priebežnou optimalizáciou, aby sme zabezpečili úspech vášho projektu elektronického obchodu


Sme hrdí na to, že sme už podporili mnohé B2B spoločnosti pri implementácii a optimalizácii riešení elektronického obchodu Magento. Tu je niekoľko príkladov úspešných projektov:

 • Príklad 1

Pre medzinárodne pôsobiacu spoločnosť B2B sme vyvinuli viacjazyčný internetový obchod, ktorý umožňuje individuálne stanovenie cien a schvaľovanie zákazníkmi. Vďaka bezproblémovej integrácii so systémom ERP sme dokázali výrazne zlepšiť spracovanie objednávok a správu zákazníkov.

 • Príklad 2

Stredne veľká spoločnosť B2B využíva naše odborné znalosti pri implementácii používateľsky prívetivého online obchodu s optimalizovanými katalógmi produktov a funkciami na rýchle objednávanie. Vďaka cielenej optimalizácii miery konverzie (CRO) sme dokázali výrazne zvýšiť predajné čísla.

 • Príklad 3

Pre veľkoobchodnú spoločnosť B2B sme vyvinuli portál Magento B2B, ktorý umožňuje obchodným partnerom prístup ku konkrétnym produktovým radom, individuálnym cenníkom a histórii objednávok. Zavedením portálu sa nám podarilo zlepšiť proces objednávania a lojalitu zákazníkov.

Magento ponúka výkonné a flexibilné riešenia elektronického obchodu, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám spoločností B2B. Ako skúsená digitálna agentúra a poradenská spoločnosť vás podporíme vo všetkých fázach vašej digitálnej transformácie, od strategického plánovania až po technickú implementáciu a neustálu optimalizáciu. Naša komplexná ponuka služieb a náš osvedčený projektový prístup zabezpečia, že váš internetový obchod Magento bude úspešný a vaša spoločnosť dokáže prežiť v digitálnom svete.