Please enter a search term:

 • Akeneo

  Úspešný B2B e-obchod s Akeneo PIM - Optimalizujte správu údajov o produktoch a zvýšte svoj obchodný úspech!

Riešenia elektronického obchodu Akeneo PIM pre spoločnosti B2B

V dnešnom digitálnom svete sú informácie o produktoch pre úspešné B2B spoločnosti základom všetkého. Efektívna správa a poskytovanie vysokokvalitných údajov o produktoch sú pre úspech elektronického obchodu kľúčové. Naším cieľom ako digitálnej agentúry je podporovať vašu spoločnosť v jej digitálnej transformácii a Akeneo PIM (Product Information Management) je jadrom našich odborných znalostí.

Akeneo PIM je flexibilná a škálovateľná platforma, ktorá vám umožňuje centrálne spravovať všetky informácie o produktoch a bezproblémovo ich distribuovať cez viaceré kanály. Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s implementáciou riešení Akeneo PIM pre spoločnosti B2B sme ideálnym partnerom, ktorý vám pomôže optimalizovať procesy správy produktových údajov.


 • Konzultácie a tvorba stratégie

Každý projekt začíname hĺbkovou konzultáciou, aby sme pochopili vaše obchodné potreby, ciele a výzvy. Na základe toho vypracujeme individuálnu stratégiu implementácie Akeneo PIM vo vašej organizácii. Analyzujeme vaše existujúce procesy správy údajov o produktoch a identifikujeme oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, aby sme zabezpečili, že riešenie Akeneo PIM bude optimálne prispôsobené vašim potrebám.

 • Implementácia a integrácia

Náš tím skúsených technologických expertov sa špecializuje na implementáciu riešení Akeneo PIM v B2B spoločnostiach. Používame najnovšie osvedčené postupy a technológie, aby sme zabezpečili, že vaša inštalácia Akeneo PIM bude prebiehať hladko a bude bez problémov integrovaná s vaším existujúcim IT prostredím. Postaráme sa o všetky aspekty implementácie, od migrácie a modelovania údajov až po konfiguráciu pracovných postupov a oprávnení používateľov.

 • Školenia a podpora

Poskytujeme komplexné služby školenia a podpory, aby sme zabezpečili, že vaši zamestnanci budú oboznámení so systémom Akeneo PIM a budú ho môcť efektívne používať. Naše služby siahajú od osobného školenia a webových seminárov až po priebežnú podporu a údržbu, ktoré vašej organizácii pomôžu vyťažiť z Akeneo PIM maximum.

 • Optimalizácia a ďalší vývoj

Aj po implementácii systému Akeneo PIM sme tu pre vás, aby sme vaše riešenie neustále optimalizovali a prispôsobovali ho meniacim sa potrebám vášho podniku. Ponúkame pravidelné analýzy a optimalizácie systému, aby vaše riešenie Akeneo PIM bolo vždy aktuálne a aby vaša spoločnosť mohla úspešne fungovať v elektronickom obchode.


 • Migrácia a modelovanie údajov

Základným krokom pri implementácii systému Akeneo PIM je migrácia existujúcich údajov o produktoch do systému. Náš tím vás podporuje pri zhromažďovaní, štruktúrovaní a konsolidácii vašich údajov o produktoch v jednotnej a konzistentnej databáze. Analyzujeme vaše existujúce zdroje údajov a vytvoríme dátový model na mieru, ktorý je prispôsobený vašim potrebám v jednotnej a konzistentnej databáze. Analyzujeme vaše existujúce zdroje údajov a vytvárame dátový model na mieru, ktorý je prispôsobený vašim špecifickým požiadavkám. To umožňuje efektívnu správu a distribúciu vašich údajov o produktoch v rôznych kanáloch a platformách.

 • Optimalizácia pracovných postupov a procesov

Pomôžeme vám optimalizovať vaše interné procesy a pracovné postupy súvisiace so správou a distribúciou údajov o produktoch. Identifikujeme úzke miesta a neefektívne pracovné postupy a vyvíjame prispôsobené riešenia na ich odstránenie. Vďaka systému Akeneo PIM môžete zabezpečiť, aby vaše tímy efektívne spolupracovali a aby vaše údaje o produktoch boli vždy aktuálne, konzistentné a kvalitné.

 • Správa a rozšírenie kanálov

Akeneo PIM podporuje prepojenie so širokou škálou platforiem elektronického obchodu, trhovísk a marketingových nástrojov. Postaráme sa o integráciu týchto kanálov do vášho systému Akeneo PIM a zabezpečíme, aby sa vaše produktové údaje distribuovali bez problémov a konzistentne vo všetkých kanáloch. Vďaka tomu môžete úspešne rozvíjať svoje podnikanie v oblasti elektronického obchodu a zvyšovať svoj dosah.

 • Personalizácia a cielenie na zákazníkov

Vďaka systému Akeneo PIM máte možnosť vytvárať personalizované informácie o produktoch pre rôzne segmenty a preferencie zákazníkov. Pomôžeme vám vytvoriť cielené prezentácie produktov a kampane, aby ste efektívnejšie zaujali svojich zákazníkov a dosiahli vyššiu mieru konverzie. Naši odborníci vám pomôžu naplno využiť výhody systému Akeneo PIM a navrhnúť pre vašich zákazníkov pútavé nákupné prostredie.


 • Odborné znalosti a skúsenosti v odvetví

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam s implementáciou riešení Akeneo PIM pre B2B spoločnosti v rôznych odvetviach sme ideálnym partnerom, ktorý úspešne povedie vaše podnikanie do digitálnej budúcnosti. Náš tím odborníkov má hlboké znalosti v oblasti elektronického obchodovania, správy údajov a technológií, čo nám umožňuje poskytnúť vám efektívne riešenia odolné voči budúcnosti.

 • Individuálne riešenia a podpora

Každý podnik má jedinečné potreby a výzvy v oblasti správy produktových údajov. Venujeme čas pochopeniu vašich špecifických potrieb a vyvíjame individuálne riešenia, ktoré sú optimálne prispôsobené vašej spoločnosti. Kladieme veľký dôraz na osobnú podporu a úzku spoluprácu s našimi zákazníkmi, aby sme zabezpečili čo najlepšie služby.

 • Trvalý úspech a ďalší rozvoj

Naším cieľom je nielen pomôcť vašej spoločnosti implementovať systém Akeneo PIM, ale aj poskytnúť dlhodobú podporu pri optimalizácii a ďalšom rozvoji vášho riešenia. Neustále pracujeme na prispôsobovaní vášho systému meniacim sa potrebám trhu a vašich zákazníkov. S našou pomocou si môžete zabezpečiť, že vaše riešenie Akeneo PIM bude vždy aktuálne a že vaša spoločnosť bude mať trvalý úspech v oblasti elektronického obchodu.

 • Zameranie na kvalitu a spokojnosť zákazníkov

Kvalita našej práce a spokojnosť našich zákazníkov sú našimi hlavnými prioritami. Spoliehame sa na overené metódy, technológie a procesy, aby sme vám mohli poskytnúť prvotriedne riešenia a služby. Naši klienti oceňujú naše odborné znalosti, spoľahlivosť a zameranie na výsledky, ktoré podporujú ich obchodný úspech v oblasti elektronického obchodu.

Digitálna transformácia je pre spoločnosti B2B v oblasti elektronického obchodu kľúčová. Aby boli spoločnosti úspešné, musia efektívne spravovať svoje produktové údaje a sprístupniť ich na rôznych kanáloch. Akeneo PIM ponúka výkonné a flexibilné riešenie na správu informácií o produktoch, ktoré spĺňa presne tieto požiadavky.

Ako digitálna agentúra s rozsiahlymi skúsenosťami s implementáciou riešení Akeneo PIM pre B2B spoločnosti sme ideálnym partnerom, ktorý vás podporí pri digitálnej transformácii. Naše kompetencie siahajú od poradenstva a tvorby stratégie až po implementáciu, integráciu, školenia, podporu a optimalizáciu.

Vďaka nášmu zameraniu na individuálne riešenia, kvalitu a spokojnosť zákazníkov sa snažíme úspešne viesť vaše podnikanie do digitálnej budúcnosti. Získajte viac informácií o našich službách Akeneo PIM a o tom, ako vám môžeme pomôcť optimalizovať procesy správy údajov o produktoch a zvýšiť úspešnosť vášho elektronického obchodu.