Please enter a search term:

 • Microsoft Dynamics

  Využite čo najviac údajov o svojich zákazníkoch vďaka integrácii Microsoft Dynamics API v systéme Neos CMS!

Microsoft Dynamics v systéme Neos CMS

Formuláre Neos CMS s pripojením Microsoft Dynamics 365 CRM API.

Vytvárajte formuláre v systéme Neos a prepojte ich so systémom Microsoft Dynamics 365 CRM.

Microsoft Dynamics v systéme Neos CMS

V čoraz prepojenejšom svete obchodných procesov zohráva integrácia systémov CRM, ako je napríklad Microsoft Dynamics CRM, kľúčovú úlohu v celkovej stratégii spoločnosti. Pomocou integrácie API systému Microsoft Dynamics CRM v systéme Neos CMS umožňuje mProfi AG bezproblémové prepojenie vašich údajov a procesov, čo vedie k optimalizácii pracovných postupov a zlepšeniu služieb zákazníkom. V tomto texte upozorňujeme na funkciu "Integrácia a prepojenie API Microsoft Dynamics CRM".

Päť najdôležitejších funkcií integrácie a pripojenia Microsoft Dynamics CRM API

 • Centrálna synchronizácia údajov

Vďaka integrácii API Microsoft Dynamics CRM do systému Neos CMS je možné centrálne synchronizovať všetky relevantné údaje. To zaručuje, že údaje o vašich zákazníkoch sú v oboch systémoch konzistentné a aktuálne.

 • Optimalizované pracovné postupy

Integrácia API umožňuje zefektívniť pracovné postupy a zvýšiť efektivitu automatickým zdieľaním údajov medzi systémami.

 • Personalizované skúsenosti zákazníkov

Využitím údajov o zákazníkoch zo systému Microsoft Dynamics CRM môžete na svojich webových stránkach vytvárať personalizované zákaznícke skúsenosti.

 • Účinné marketingové stratégie

Vďaka prístupu k rozsiahlym údajom o zákazníkoch z Microsoft Dynamics CRM môžete efektívnejšie navrhovať marketingové stratégie a prispôsobovať ich konkrétnym potrebám a záujmom svojich zákazníkov.

 • Vyššia lojalita zákazníkov

Pomocou údajov zo systému Microsoft Dynamics CRM v systéme Neos CMS môžete vybudovať pevnejší vzťah so svojimi zákazníkmi a zlepšiť ich udržanie.

Integrácia systému Microsoft Dynamics CRM do systému Neos CMS umožňuje hladkú synchronizáciu údajov medzi oboma systémami. Microsoft Dynamics CRM je výkonná platforma, ktorá pomáha podnikom riadiť, posilňovať a optimalizovať vzťahy so zákazníkmi. Vďaka integrácii so systémom Neos CMS možno tieto údaje využívať priamo na webových stránkach na vytváranie personalizovaných zákazníckych skúseností a podporu účinných marketingových stratégií.

Služby pre Microsoft Dynamics v systéme Neos CMS

 • Integrácia Microsoft Dynamics CRM

Ponúkame bezproblémovú integráciu Microsoft Dynamics CRM do systému Neos CMS, aby ste mohli efektívne využívať údaje o svojich zákazníkoch.

 • Optimalizácia pracovných postupov

Vďaka integrácii API Microsoft Dynamics CRM vám pomôžeme optimalizovať pracovné postupy a zvýšiť efektivitu vašich procesov.

 • Vytváranie personalizovaných zákazníckych skúseností

Naši odborníci využívajú údaje zo systému Microsoft Dynamics CRM na vytváranie personalizovaných zákazníckych skúseností na vašich webových stránkach.

 • Podpora pri vytváraní účinných marketingových stratégií

Údaje zo systému Microsoft Dynamics CRM využívame na to, aby sme vám pomohli vytvoriť a implementovať efektívne marketingové stratégie.

 • Podpora lojality zákazníkov

Pomocou údajov Microsoft Dynamics CRM v systéme Neos CMS vás podporíme pri budovaní silnejšieho puta s vašimi zákazníkmi.