Please enter a search term:

 • Platforma digitálnych skúseností

  Neos CMS ako DXP: Využite silu platformy Digital Experience Platform na vytváranie bezproblémových a personalizovaných zákazníckych skúseností.

Platforma digitálnych skúseností - DXP

Digitálne prostredie sa vyvinulo z čistej správy obsahu na komplexnejší digitálny zážitok. Neos CMS ponúka platformu pre digitálny zážitok (DXP), ktorá ďaleko presahuje funkcie klasického systému správy obsahu (CMS). Neos DXP je navrhnutý tak, aby poskytoval personalizované a konzistentné zákaznícke skúsenosti vo všetkých styčných bodoch prostredníctvom integrácie rôznych technológií a funkcií.

Päť najdôležitejších funkcií systému Neos CMS ako DXP

 • Integrácia

Neos DXP bezproblémovo integruje rôzne systémy a technológie, aby sa zabezpečila konzistentná zákaznícka skúsenosť.

 • Personalizácia

Neos DXP umožňuje podnikom vytvárať personalizované zážitky pre svojich zákazníkov prostredníctvom analýzy a využívania údajov o zákazníkoch.

 • Viacjazyčná podpora

Neos DXP umožňuje podnikom vytvárať a spravovať obsah vo viacerých jazykoch a osloviť tak globálne publikum.

 • Škálovateľnosť

Neos DXP je vysoko škálovateľný a dokáže sa prispôsobiť rastu a zmenám organizácie.

 • Súlad so štandardmi a bezpečnosť

Neos DXP dodržiava bežné priemyselné normy a zabezpečuje bezpečnosť údajov a informácií zákazníkov.

V dnešnom digitálnom prostredí je poskytovanie personalizovanej a konzistentnej zákazníckej skúsenosti veľmi dôležité. Spoločnosti preto hľadajú riešenia, ktoré dokážu prekročiť rámec správy obsahu a integrovať širokú škálu funkcií a technológií. Práve tu nastupuje systém Neos CMS ako platforma Digital Experience Platform (DXP).

Neos DXP ďaleko presahuje funkcie tradičného CMS. Umožňuje podnikom vytvárať personalizované zákaznícke skúsenosti vďaka bezproblémovej integrácii rôznych systémov a technológií. To zahŕňa všetko od správy obsahu a elektronického obchodu až po personalizáciu, sociálne médiá, automatizáciu marketingu a ďalšie.

Možnosti personalizácie systému Neos DXP umožňujú podnikom získať hlboký prehľad o správaní a preferenciách svojich zákazníkov. Tieto informácie sa potom dajú využiť na vytváranie zážitkov na mieru na základe individuálnych potrieb a preferencií každého zákazníka.

Ďalšou dôležitou funkciou systému Neos DXP je jeho viacjazyčná podpora. Podniky môžu vytvárať a spravovať obsah vo viacerých jazykoch a osloviť tak globálne publikum. Okrem toho je Neos DXP vysoko škálovateľný a dokáže sa prispôsobiť rastu a zmenám spoločnosti.

Okrem toho Neos DXP dodržiava bežné priemyselné štandardy a zabezpečuje bezpečnosť údajov a informácií zákazníkov. Dosahuje sa to prostredníctvom celého radu bezpečnostných funkcií vrátane podpory protokolu HTTPS, šifrovania citlivých údajov a dodržiavania zákonov o ochrane údajov.

Neos DXP nie je len výkonným nástrojom na tvorbu a správu obsahu, ale aj platformou, ktorá pomáha podnikom poskytovať svojim zákazníkom presvedčivé digitálne zážitky. Vďaka kombinácii správy obsahu, personalizácie, integrácie, viacjazyčnej podpory a škálovateľnosti ponúka Neos DXP podnikom možnosť zvýšiť angažovanosť zákazníkov, zvýšiť príjmy a vyniknúť v digitálnom prostredí.

Služby Neos CMS DXP

 • Integrácia systémov a technológií

Integráciou systémov a technológií so systémom Neos DXP vytvorte bezproblémovú a konzistentnú zákaznícku skúsenosť.

 • Personalizované skúsenosti zákazníkov

Využívajte údaje o zákazníkoch na vytváranie personalizovaných a jedinečných zážitkov, ktoré zvyšujú lojalitu zákazníkov.

 • Viacjazyčná správa obsahu

Oslovte globálne publikum vytváraním a správou obsahu vo viacerých jazykoch pomocou Neos DXP.

 • Škálovateľné riešenia

Prispôsobte sa rastu a zmenám vo vašom podnikaní pomocou vysoko škálovateľného riešenia Neos DXP.

 • Dodržiavanie noriem a bezpečnosti

Zaistite bezpečnosť údajov a informácií svojich zákazníkov dodržiavaním priemyselných noriem a bezpečnostných funkcií systému Neos DXP.

Platforma digitálnych skúseností - DXP

Používajte Neos ako platformu pre digitálne zážitky na vytváranie a správu digitálnych zážitkov pre svojich zákazníkov, zamestnancov a partnerov.

Pomocou Neosu ako DXP môžete poskytovať bezproblémové, personalizované a konzistentné digitálne skúsenosti naprieč viacerými kanálmi.