Please enter a search term:

 • Personalizácia | Cieľové skupiny | Dimenzie | A/B testy

  Personalizácia Neos CMS: Navrhujte efektívne marketingové kampane a dodávajte cielený obsah pomocou natívnych možností A/B testovania a dimenzií obsahu.

Päť najdôležitejších funkcií personalizácie systému Neos CMS:

 • Komplexné marketingové kampane

So systémom Neos CMS môžete vytvárať a spravovať komplexné marketingové kampane, aby ste efektívne oslovili a zapojili svoje cieľové publikum.

 • Obsah špecifický pre cieľovú skupinu

Systém Neos CMS vám umožňuje vytvárať obsah špeciálne prispôsobený potrebám a preferenciám vašej cieľovej skupiny s cieľom maximalizovať účinnosť vašej komunikácie.

 • Natívne funkcie A/B testovania

Natívne funkcie A/B testovania systému Neos CMS vám umožňujú testovať a optimalizovať rôzne verzie obsahu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

 • Rozmery obsahu

Neos CMS ponúka dimenzie obsahu, ktoré umožňujú vytvárať a spravovať obsah pre rôzne cieľové skupiny, jazyky, regióny a ďalšie kritériá.

 • Efektívna správa obsahu

Vďaka výkonným funkciám personalizácie systém Neos CMS zvyšuje efektívnosť správy obsahu a pomáha vám dosahovať vaše marketingové ciele.

Schopnosť poskytovať personalizovaný obsah je pre moderných marketérov kľúčová. Systém Neos CMS ponúka výkonné funkcie, ktoré vám umožnia vytvárať obsah špeciálne prispôsobený vašej cieľovej skupine.

Jednou z výnimočných funkcií systému Neos CMS je možnosť vytvárať a spravovať komplexné marketingové kampane. Vďaka tomu môžete realizovať komplexnú marketingovú stratégiu a efektívne osloviť svoje cieľové publikum. Systém Neos CMS poskytuje všetky nástroje potrebné na realizáciu úspešných marketingových kampaní, od vytvárania obsahu kampaní až po správu interakcií so zákazníkmi.

Neos CMS vám tiež umožňuje vytvárať obsah prispôsobený špecifickým potrebám a preferenciám vašej cieľovej skupiny. To nielenže zvyšuje relevantnosť a vplyv vášho obsahu, ale tiež podporuje spokojnosť a lojalitu zákazníkov.

Ďalšou silnou vlastnosťou systému Neos CMS sú jeho natívne možnosti A/B testovania. Tie vám umožňujú testovať a optimalizovať rôzne verzie obsahu s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Táto funkcia je neoceniteľná pri zisťovaní, ktorý obsah má najlepší ohlas u vášho cieľového publika a vedie k požadovaným akciám.

Okrem toho systém Neos CMS ponúka funkciu Content Dimensions. Tie vám umožňujú vytvárať a spravovať obsah pre rôzne publiká, jazyky, regióny a ďalšie kritériá. To znamená, že môžete nielen prispôsobiť obsah, ale aj zabezpečiť, aby bol doručený správnemu publiku. Tým sa zvyšuje efektívnosť procesov tvorby a správy obsahu a zvyšuje sa dosah vášho obsahu.

V konečnom dôsledku systém Neos CMS zvyšuje efektívnosť správy vášho obsahu prostredníctvom výkonných funkcií personalizácie. Či už realizujete komplexné marketingové kampane, vytvárate cielený obsah, A/B testovanie alebo spravujete dimenzie obsahu, systém Neos CMS vám poskytuje nástroje, ktoré potrebujete na dosiahnutie svojich marketingových cieľov a efektívne oslovenie a zapojenie cieľového publika.

Služby pre personalizáciu systému Neos CMS

 • Poradenstvo v oblasti marketingových kampaní

Na mprofi AG vám ponúkame komplexné poradenstvo pri vytváraní a správe marketingových kampaní v systéme Neos CMS, ktoré vám pomôže efektívne osloviť vašu cieľovú skupinu.

 • Tvorba personalizovaného obsahu

Naši odborníci vám pomôžu vytvoriť cielený obsah v systéme Neos CMS s cieľom maximalizovať účinnosť vašej komunikácie.

 • Služby testovania A/B

Môžeme vám pomôcť využiť natívne funkcie A/B testovania systému Neos CMS na testovanie a optimalizáciu vášho obsahu.

 • Správa dimenzií obsahu

Naše služby zahŕňajú správu dimenzií obsahu v systéme Neos CMS, ktorá vám pomôže vytvárať a spravovať obsah pre rôzne publiká, jazyky, regióny a ďalšie kritériá.

 • Optimalizácia správy obsahu

Ponúkame služby optimalizácie správy obsahu v systéme Neos CMS, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše marketingové ciele a efektívne osloviť a zaujať vaše cieľové publikum.

Personalizácia, cieľové skupiny, dimenzie a A/B testy

Neos CMS ponúka rozsiahle funkcie personalizácie, ktoré umožňujú marketérom realizovať komplexné kampane a poskytovať cielený obsah. Natívne funkcie A/B testovania a dimenzie obsahu umožňujú vytvárať obsah prispôsobený špecifickým potrebám a preferenciám cieľového publika.