Please enter a search term:

 • Kubernetes Docker

  Neos CMS v cloude: Vyskúšajte flexibilitu, škálovateľnosť a spoľahlivosť cloudových technológií.

Neos CMS v cloude

Vo svete, kde cloudové technológie spôsobujú revolúciu v podnikaní, urobila spoločnosť Neos CMS rozhodujúci krok vpred. Vďaka natívnej podpore Docker a Kubernetes, kompatibilite s poprednými cloudovými platformami, ako sú Amazon AWS a Microsoft Azure, a architektúre orientovanej na cloud je Neos CMS pripravený podporiť vás na ceste digitálnej transformácie.

Neos CMS prináša výhody cloudových technológií priamo k vám. Vďaka natívnej podpore Dockera, otvorenej platformy, ktorá umožňuje vývojárom vytvárať a spravovať aplikácie v kontajneroch, umožňuje Neos CMS jednoducho zabaliť a nasadiť vašu aplikáciu. To zaručuje hladké škálovanie a prenosnosť v rôznych prostrediach, od lokálneho vývoja až po produkciu v cloude.

Okrem toho Neos CMS podporuje Kubernetes, open source platformu na automatizáciu nasadenia, škálovania a správy kontajnerových aplikácií. Pomocou Kubernetes môžete spustiť svoju aplikáciu Neos CMS vo vysoko dostupnom a škálovateľnom prostredí, ktoré automaticky prideľuje zdroje a monitoruje stav vašej aplikácie.

Neos CMS sa bez problémov integruje s poprednými cloudovými platformami, ako sú Amazon AWS a Microsoft Azure. Či už potrebujete výpočtové zdroje, úložné riešenia alebo databázové služby, môžete pri spustení aplikácie Neos CMS v cloude využívať rozsiahle služby týchto platforiem.

Vďaka svojej architektúre orientovanej na cloud je Neos CMS pripravený čeliť výzvam dnešného prostredia cloud computingu. Od automatického škálovania na zvládnutie špičkovej prevádzky, cez obnovu po poruche na zabezpečenie kontinuity prevádzky až po integráciu s nástrojmi DevOps na agilný model vývoja a prevádzky - Neos CMS má nástroje a funkcie, ktoré potrebujete na efektívne využívanie cloudu.

Používanie systému Neos CMS v cloude vám poskytuje flexibilitu na rýchlu reakciu na zmeny a spoľahlivosť na zabezpečenie nepretržitej prevádzky. So systémom Neos CMS môžete urýchliť svoju digitálnu transformáciu a získať skutočnú konkurenčnú výhodu v digitálnej ére.

V súhrne päť najdôležitejších funkcií systému Neos CMS v cloude:

 • Podpora Kubernetes

Využite flexibilitu a škálovateľnosť Kubernetes na orchestráciu aplikácie Neos CMS.

 • Natívna podpora Docker:

Pre bezproblémové nasadenie a škálovanie zabalte svoju aplikáciu Neos CMS do kontajnerov Docker.

 • Podpora pre Amazon AWS a Microsoft Azure

Využite výhody popredných cloudových platforiem na spustenie aplikácie Neos CMS v cloude.

 • Vytvorené pre cloud

Vďaka svojej architektúre orientovanej na cloud je systém Neos CMS pripravený čeliť výzvam dnešného prostredia cloud computingu.

 • Flexibilita a spoľahlivosť

Neos CMS v cloude poskytuje flexibilitu, ktorá umožňuje rýchlo reagovať na zmeny, a spoľahlivosť, ktorá zabezpečuje nepretržitú prevádzku.

Služby pre Neos CMS v cloude

 • Implementácia cloudu

V spoločnosti mprofi AG vám pomôžeme implementovať systém Neos CMS v cloude, aby ste mohli využiť výhody flexibility, škálovateľnosti a spoľahlivosti.

 • Poradenstvo v oblasti Docker a Kubernetes

Naši odborníci vám môžu poradiť a podporiť vás pri používaní Dockera a Kubernetes na orchestráciu vašej aplikácie Neos CMS.

 • Služby migrácie do cloudu

Ak chcete migrovať existujúcu aplikáciu Neos CMS do cloudu, môžeme vám pomôcť zabezpečiť hladký a efektívny prechod.

 • Integrácia AWS a Azure

Pomôžeme vám integrovať vašu aplikáciu Neos CMS s Amazon AWS a Microsoft Azure a využiť tak rozsiahle služby, ktoré tieto cloudové platformy ponúkajú.

 • Optimalizácia a podpora cloudu

Poskytujeme služby na optimalizáciu vašich cloudových zdrojov a priebežnú podporu, aby vaša aplikácia Neos CMS fungovala v cloude efektívne a spoľahlivo.