Please enter a search term:

 • Reklamy na Facebooku

  Úspech v sektore B2B s Facebook Ads: Stratégie na mieru pre cielený prístup k zákazníkom a udržateľný rast.

Úspešné kampane Facebook Ads pre B2B spoločnosti: Kompetencie, služby a servis spoločnosti mprofi AG

V dnešnom digitalizovanom svete je pre úspech spoločností veľmi dôležité, aby dokázali efektívne osloviť svoje cieľové skupiny. Renomovaná poradenská spoločnosť mprofi AG podporuje B2B spoločnosti v ich digitálnej transformácii a ponúka širokú škálu služieb a produktov. Jedným z týchto riešení je implementácia a podpora kampaní Facebook Ads. Tento článok predstavuje kompetencie, služby a servis spoločnosti mprofi AG v oblasti online marketingu a online reklamy prostredníctvom Facebook Ads na podporu B2B spoločností pri optimalizácii ich online prezentácie.


 • Znalosť odvetvia a skúsenosti v sektore B2B
 • Skúsenosti s vytváraním a optimalizáciou kampaní Facebook Ads
 • Analytické schopnosti a rozhodovanie na základe údajov

Poradenstvo a tvorba stratégií

 • Analýza cieľových skupín a trhového potenciálu
 • Vypracovanie prispôsobenej stratégie Facebook Ads
 • Výber vhodných reklamných formátov a platforiem

Realizácia kampaní Facebook Ads

 • Tvorba atraktívnych a cielených reklám
 • Nastavenie kampaní, reklamných skupín a reklám
 • Plánovanie rozpočtu a správa ponúk

Podpora a optimalizácia kampaní Facebook Ads

 • Monitorovanie a analýza výkonnosti
 • Úprava kampaní a reklám s cieľom zlepšiť ich výkon
 • A/B testovanie a neustále zlepšovanie

 • Prípadová štúdia 1

Zvyšovanie povedomia o značke a generovanie potenciálnych zákazníkov pre softvérovú spoločnosť B2B

 • Prípadová štúdia 2

Zvýšenie miery konverzie a získavanie zákazníkov pre poskytovateľa služieb B2B

 • Prípadová štúdia 3

Efektívne získavanie nových zákazníkov a zvýšenie predaja pre výrobnú spoločnosť B2B

V čoraz prepojenejšom svete je pre spoločnosti B2B veľmi dôležité neustále optimalizovať svoju online prítomnosť a marketingové stratégie. Reklamy na Facebooku tu ponúkajú vynikajúcu príležitosť, ako cielene a efektívne osloviť zákazníkov a dlhodobo budovať úspešné obchodné vzťahy. Spoločnosť mprofi AG so svojimi odbornými znalosťami a širokou ponukou služieb v oblasti online marketingu a online reklamy predstavuje spoľahlivého partnera pre B2B spoločnosti, ktoré chcú optimalizovať svoje kampane Facebook Ads a zvýšiť ich úspešnosť. Úzkou spoluprácou s mprofi AG môžu B2B spoločnosti dosiahnuť svoje ciele a posilniť svoju konkurenčnú pozíciu v digitálnom veku.