Please enter a search term:

Postup podávania žiadostí

Proces podávania žiadostí je pre nás ako digitálnu agentúru dôležitým krokom pri hľadaní najlepších talentov do nášho tímu. Chceme si byť istí, že nájdeme nielen odbornú spôsobilosť, ale aj správnu osobnosť pre našu firemnú kultúru a naše projekty.